‘Ontvankelijk voor God’: bezinningsdag voor pastoraal werk(st)ers

20 maart 2013

Op maandag 11 maart organiseerde het bisdom een bezinningsdag voor pastoraal werk(st)ers in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Emeritus-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers begeleidde de dag. Er waren 13 deelnemers.

De dag ging over de ontvankelijkheid voor God. Vincent Schoenmakers verzorgde twee inleidingen. In de eerste sprak hij aan de hand van hedendaagse literatuur over de houding van ontvankelijkheid. In de tweede ging hij in op de ontvankelijkheid voor God zoals Hij tot ons spreekt in het Woord van de Schrift en de sacramenten. Na de inleidingen was er gelegenheid tot persoonlijke meditatie en reflectie. In een gesprek deelden de aanwezigen hun gedachten en ervaringen met elkaar. De dag besloot met een eucharistieviering in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Bij het nagesprek zeiden de deelnemers dat de dag voor herhaling vatbaar was en lieten ze blijken behoefte te hebben aan meer bezinningsdagen per jaar.

De bezinningsdag voor pastoraal werk(st)ers wordt al enkele jaren aangeboden, naast de jaarlijkse retraite die wordt gehouden voor priesters en diakens.

 

Andere berichten