Ontroerende getuigenis in Zevenbergen (gebedsestafette roepingen)

11 maart 2014

In het eerste weekend van de veertigdagentijd droeg de Immanuelparochie in de Noordwesthoek van Noord-Brabant het estafettestokje voor de roepingenestafette.

In de vieringen binnen de drie parochiekernen van Zevenbergsehoek, Fijnaart en Zevenbergen ontstak pastoraal werker Piet de Meijer de roepingenkaars en bad de voorde voor roepingen tot priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven. “In mijn openingswoord heb ik deze roepingen in een breed kader gezet,” vertelt hij. “Als mens zijn we geroepen om te leven en tot bloei te komen. Daarbinnen kiezen mensen voor het huwelijk, een beroep of een kerkelijk ambt.”

In de H. Bartholomeuskerk van Zevenbergen kreeg de roepingenestafette een bijzonder karakter. Een jonge moeder en advocate, die drie jaar geleden vanuit een niet-kerkelijk milieu katholiek werd, getuigde tijdens de eucharistieviering van haar weg naar de Katholieke Kerk. “Het was indrukwekkend te horen welke ervaringen haar tot de Katholieke Kerk gebracht hebben,” vertelt Piet de Meijer. “Het heeft te maken met diepe ervaringen in haar leven. Daardoor ging ze op zoek naar oriëntatiepunten welke ze heeft gevonden. De kerkgangers waren zeer geroerd door haar getuigenis en beloonden haar met een spontaan applaus.”

In het volgend weekend doet de roepingenestafette Parochie de Bron in de Zuidwesthoek van Noord-Brabant aan.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

Andere berichten