Ontmoetingsdag HoEven rond Benedictus en de bisdombedevaart

28 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober waren pastorale beroepskrachten, teamassistenten en medewerkers van het bisdomkantoor in Breda bijeen voor de tweejaarlijkse HoEven-dag. De ontmoetingsdag in Hoeven (Centrum Bovendonk) sloot dit jaar inhoudelijk aan bij de bisdombedevaart 2019: Benedictus en ‘ora et labora’.

Geerten Kok lichtte het thema toe: “De benedictijnse spiritualiteit wijst erop dat er een tijd is voor alles, voor bidden en werken en voor ontspanning. Dat gaan we vandaag doen op de HoEven-dag, even ho.” Er werd een presentatie gegeven van de bedevaart, zoals bij regionale informatiebijeenkomsten, en er waren gevarieerde workshops. Sommige meer inhoudelijk, andere creatief. De bisschop heette iedereen welkom. Na een enkele personele mededeling, waaruit de verbondenheid klonk van de aanwezigen en degene(n) die niet aanwezig konden zijn, begon het programma.

Een van de workshops werd gegeven door pastoor Han Akkermans. Hij vertelde over het leven van de heilige Benedictus (480-547). Benedictus was van goede komaf, hij was van plattelandsadel, en ging in Rome studeren. Maar de stad beviel hem niet. Benedictus wilde God zoeken en werd monnik. Hij was een aantal jaren kluizenaar bij Subiaco, kreeg leerlingen en stichtte kloosters. Zijn belangrijkste geschrift is de Regel die hij opstelde voor het kloosterleven. Deze bestaat uit 72 korte hoofdstukken en een proloog.

Han Akkermans: “Waarschijnlijk is de Regel in eerste instantie alleen geschreven voor het eigen klooster. Benedictus kon daarbij terugvallen op een voorbeeld van een reeds bestaande regel voor kloosters, maar dat was veel gedetailleerder. Benedictus geeft meer vrijheid aan het klooster om zaken lokaal in te vullen, als hij de ruimtes van het klooster beschrijft, de werkzaamheden, en over het opnemen van kandidaten et cetera. Onder de Regel ligt een visie. Een leven waarin Jezus en God centraal staan.”

De Regel vond brede verspreiding via Engelse benedictijnse monniken die hem introduceerden op vele plekken in Europa en ook door een voorschrift van de keizer dat monnikenordes deze regel zouden volgen. Maar ook de ruimte voor interpretatie is een reden voor het succes van de verspreiding van de Regel van Benedictus. Han Akkermans: “De abt moet onderscheid toepassen, naargelang de plaatselijke omstandigheden. En hij moet bijvoorbeeld zorgen dat de sterken een uitdaging hebben en de zwakken niet ontmoedigd raken.”

Workshop van pastoor Han Akkermans over de heilige Benedictus. (Foto: Bisdom Breda)

Van Benedictus is bekend dat hij schreef over ‘ora et labora’, het evenwicht tussen geestelijke en lichamelijke activiteit. In enkele passages die de deelnemers aan de workshop lezen gaat het over heel praktische zaken: de maat die ieder moet ontvangen, de weekbeurt in de keuken, degene die leest tijdens de maaltijden én over de maat van de drank. Daarover zegt de Regel (40): “Wij lezen weliswaar dat wijn bij monniken volstrekt niet past, maar omdat het vandaag de dag onmogelijk is de monniken daarvan te overtuigen, moeten we er in elk geval voor zorgen dat wij niet drinken tot verzadigens toe, maar met mate.”

Die aansporing sloot naadloos aan bij de bescheiden wijnproeverij-workshop deze middag. Andere workshops op de HoEven-dag gingen onder meer over paus Johannes XXIII, van wie het heiligdom wordt bezocht tijdens de bisdombedevaart 2019, en over het Italiaanse levenslied. Na de vespers werd de ontmoeting afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Andere berichten