Ontmoeting van de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel en Mgr. Liesen

28 augustus 2014

Prins Jaime de Bourbon de Parme heeft op donderdag 21 augustus een bezoek gebracht aan bisschop Liesen. Deze ontving hem in het bisschopshuis in Breda. Prins Jaime de Bourbon de Parme werd in februari benoemd tot Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel. Het bezoek betrof een kennismaking van de nieuwe ambassadeur met de bisschop.

Prins Jaime (41) is de tweede zoon en het derde kind van prinses Irene. Hij werd in juli door zijn neef, koning Willem-Alexander tot ambassadeur beëdigd. De ambassadeur gaat met zijn gezin wonen in Rome. Hij is sinds vorig jaar gehuwd met de Hongaarse Viktória Cservenyák. Samen hebben ze een dochter, prinses Zita, die in februari geboren werd.

Nederlandse ambassades in Rome
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in Rome twee ambassades: een bij de Republiek Italië en een bij de Heilige Stoel. Zij zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Via Michele Mercati. Daarnaast heeft Nederland nog een derde ambassade in Rome, namelijk bij de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

De Heilige Stoel
De Heilige of Apostolische Stoel is de benaming voor het hoogste gezag in de Rooms-Katholieke Kerk: de paus en alle organen en instellingen die hem bijstaan bij het bestuur van de Wereldkerk. De Heilige Stoel is formeel en juridisch gezien identiek met het pausschap. Met de Heilige Stoel wordt namelijk de zetel van Petrus bedoeld, waarop de paus zit en vanwaar hij de Rooms-Katholieke Kerk, de Oosters Kartholieke Kerken, het bisdom Rome en Vaticaanstad bestuurt.

In de loop van de geschiedenis heeft de paus zich voor het uitvoeren van die taken omringd met vele organen: in de eerste plaats de Romeinse Curie, maar maar daarnaast ook diverse uitvoerende en ondersteunende instellingen. Deze handelen uiteindelijk allemaal in opdracht en naam van de paus. De term Heilige Stoel drukt daarnaast ook de continuïteit van het pausschap uit.

Dat ambt wordt immers door telkens opeenvolgende personen vervuld, waarbij er tussen het overlijden van de oude en het kiezen van een nieuwe paus een periode is waarbij de Stoel van Petrus vacant is, de zogeheten ‘Sede Vacante’. Ook tijdens die periode blijft de zetel, de Heilige Stoel, bestaan en blijven ook alle daaraan verbonden organen functioneren, zij het in afwachting van het moment dat een nieuwe paus op deze zetel zal plaatsnemen.

 

Andere berichten