‘Ontmoeting met Christus mag niet oppervlakkig zijn of gekenmerkt door routine’

14 juni 2013

“De overdracht van het christelijk geloof is het doel van de nieuwe evangelisatie.” Dit zei paus Franciscus op 13 juni tegen de leden van de gewone raad van het algemeen secretariaat van de bisschoppensynode.

Thema voor de bisschoppensynode
Deze raad komt in Rome bij elkaar om de paus te helpen het thema van de komende synode te kiezen. De bisschoppensynode is een van de vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie. In oktober 2012 stond de vorige bisschoppensynode in het teken van de nieuwe evangelisatie en het doorgeven van het christelijk geloof. Deze zijn nauw met elkaar verbonden, aldus de paus.

Vernieuwde verkondiging noodzakelijk
“De term nieuwe evangelisatie beklemtoont het toenemende bewustzijn dat zelfs in landen met een oude christelijke traditie een vernieuwde verkondiging van het evangelie noodzakelijk is om ons terug te voeren naar die ontmoeting met Christus die ons leven werkelijk verandert en die niet oppervlakkig is of gekenmerkt door routine.”

Op God vertrouwen
De paus moedigt de hele Kerk aan te evangeliseren en niet bang te zijn erop uit te gaan om te verkondigen en daarbij vooral op de barmhartige aanwezigheid van God te vertrouwen die ons leidt.

De eenvoud van ons leven
De methodes zijn zeker belangrijk, maar zelfs de meest geavanceerde kan de vriendelijke doch effectieve werking van de heilige Geest niet vervangen. “Het is noodzakelijk om jezelf door Hem te laten leiden zelfs als hij ons langs nieuwe wegen leidt. Het is noodzakelijk om je door Hem te laten veranderen, opdat onze verkondiging mag geschieden door woorden die altijd vergezeld gaan met de eenvoud van ons leven, onze geest van gebed en onze liefde voor allen, vooral de minsten en de armsten, met onze nederigheid en onthechting en met de heiligheid van onze levens,” aldus Franciscus.

(Bron: www.jaarvanhetgeloof.nl 14 juni 2013)

 

Andere berichten