Ontmoeting bisschop en jongeren

28 juni 2010

Op woensdag 30 juni neemt bisschop Van den Hende deel aan het jongerengebed in de kerk van het Begijnhof in Breda. Daarna ontvangt de bisschop de jongeren van het Jongerenplatform van het bisdom thuis voor een eenvoudige maaltijd en ontmoeting.

Het Jongerenplatform van het bisdom van Breda organiseert jaarlijks diverse activiteiten en is een vaste partner voor het jongerenpastoraat van het bisdom.

Het jongerenpastoraat van het bisdom zoekt daarnaast rond concrete activiteiten, zoals bijvoorbeeld de summerschool, ook steeds de samenwerking met pastorale beroepskrachten uit de parochies om het jongerenwerk diocesaan en regionaal goede impulsen te geven.

 

Andere berichten