Online alternatief Palmzondag 2020 voor jongeren

3 april 2020

Zondag 5 april is het Palmzondag. Een dag die paus Johannes Paulus II uitriep tot internationale jongerendag. Ieder jaar komen jongeren op deze dag samen rondom hun bisschop om elkaar te ontmoeten en het woord dat de paus tot hen richt tot zich te nemen en verder uit te diepen.

Volg de viering online mee
“Dit jaar zal Palmzondag er anders uitzien dan we gewend zijn,” beseft Nina Mertens, tienerwerker van het Bisdom Breda. Samen met kapelaan Jochem van Velthoven en pastoraal werker Fredi Hagedoorn bereidde zij de diocesane Palmzondagviering voor tieners en jongeren voor. “Helaas kunnen we dit niet met elkaar vieren zoals gehoopt, maar we bieden jullie graag een online alternatief!”

Vlog over de boodschap van de paus aan de jongeren
“Laten we de Palmzondagviering online volgen en de tekst van de boodschap van de paus lezen,” stelt Mertens voor. “Dan zijn we toch als jongeren in het bisdom, en wereldwijd, met elkaar en paus Franciscus verbonden. Er wordt op de Facebookpagina Jong Bisdom Breda speciaal voor jullie een vlog geplaatst, waarin het thema van deze Wereldjongerendag wordt toegelicht, en die voorafgaand aan het lezen van de brief van de paus gekeken kan worden.”

Het hoogtepunt van Palmzondag is de Palmzondagviering. Deze eucharistieviering kan om 10.30 uur vanuit de kathedraal in Breda online gevolgd worden via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Plebaan Steven de Koning draagt de heilige mis op. Mertens: “Dit is een mooie manier om als jongeren vanuit het Bisdom Breda verbonden te zijn. Je kunt er ook voor kiezen om de Palmzondagviering van je parochie online te volgen.” Een overzicht van bekende livestreaming-initiatieven in parochies van het Bisdom Breda is hier te vinden. Ook kan de Palmzondagviering live worden gevolgd op NPO 2 om 10.00 uur. De Katholieke Bijbelstichting stelt een handreiking (pdf) voor om de gelivestreamde viering te kunnen volgen. Deze is geschikt voor schermformaat.

De Katholieke Bijbelstichting stelt een handreiking (pdf) voor om de gelivestreamde viering te kunnen volgen. Deze is geschikt voor schermformaat.

Brief van de paus: ‘Jongeman, Ik zeg je, sta op!’
Over de brief van de paus aan de jongeren zegt Nina Mertens: “Het is een inspirerende brief, waaruit duidelijk blijkt dat de paus zicht heeft op de leefwereld van jongeren, en waarin hij op concrete manier handvatten geeft om de hoop en vreugde te bewaren en doen oplaaien.”

Het thema van de brief is een bijbeltekst uit het Lucas evangelie (Lucas 7, 14). Paus Franciscus schrijft: “Als je de innerlijke kracht, de dromen, het enthousiasme, de hoop en de edelmoedigheid hebt verloren, dan presenteert Jezus zich aan jou, zoals Hij zich presenteerde aan de gestorven zoon van de weduwe en met heel zijn kracht als de Verrezene spoort de Heer je aan: ‘Jongeman, Ik zeg je, sta op!’ ” (…) De aanraking van Jezus brengt de gestorven jonge man weer tot leven.

“Die aanraking van Jezus is de aanraking van God zelf, die ook wordt gevoeld in authentieke menselijke liefde,” schrijft de paus. En dat is dan ook de oproep van paus Franciscus aan de jongeren: om nieuw leven te brengen. Zo vraagt de paus in zijn boodschap aan de jongeren voor Palmzondag om na te denken over deze vier vragen: Kun jij pijn en levenloosheid om je heen werkelijk zien? Heb je compassie en leef je mee met mensen? Kun je naar voren stappen en een ander in zijn of haar verdriet aanraken? En sta jij zelf op om vanuit je geloof leven te geven aan de mensen om je heen?

Met deze brief gaat paus Franciscus met de jongeren op weg naar de Wereld Jongerendagen in Lissabon in 2022, die als thema zal hebben: ‘Maria stond op en reisde met spoed’ (Lucas 1:39).

 

Andere berichten