Onderzoek kerkelijke bijdrage aan armoedebestrijding

8 februari 2010

Eind februari 2010 ontvangen de (inter)parochiële caritasinstellingen een verzoek om mee te doen met het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2010’. Het armoedeonderzoek vindt tweejaarlijks plaats onder auspiciën van de ‘Stuurgroep Armoedeonderzoek 2010’

Breder in aantal deelnemers 2002-2010
“Dit onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken,” vertelt Jan Damen, als medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda betrokken op de armoedeproblematiek. “Het eerste armoedeonderzoek vond in 2002 plaats. Het had een beperkte opzet. Men onderzocht enkel de individuele financiële hulpverlening door diaconieën van de protestantse kerk. Men heeft dit onderzoek in 2005, 2006 en 2008 herhaald.” Het armoedeonderzoek vindt nu tweejaarlijks plaats.

“De opzet is geleidelijk verbreed In 2008 deden alle rooms-katholieke bisdommen mee, en ook de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Oud-Katholieke Kerk en de Remonstrantse Broederschap. Deze verbreding heeft zich in 2010 doorgezet.” Jan Damen noemt onder andere de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Koptische Orthodoxe Kerk en de gemeenten die aangesloten zijn bij de Evangelische Alliantie.

Inhoudelijke verbreding
“Dit jaar is er ook sprake van een inhoudelijke verbreding,” zegt Damen. Hij licht dit toe. “Tot dusver werd er enkel gevraagd naar de omvang van de persoonlijke financiële hulpverlening. Nu stelt men ook vragen over de individuele immateriële hulp, de bijdrage aan organisaties als de voedselbank en de steun aan zogenaamde kerstpakkettenacties en inloophuizen.”

“In sommige parochies ontvangen zieken en ouderen met Kerstmis een attentie van de lokale geloofsgemeenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om een fruitmand. In sommige parochies zijn er werkgroepen voor loketbegeleiding actief. Zij helpen mensen met het invullen van formulieren voor de belastingen en diverse uitkeringsinstanties. Het is niet zo dat caritasbesturen dit per se zelf moeten doen, maar we vragen wel of ze dergelijke activiteiten ondersteunen,” vervolgt Jan Damen.

De opzet
“Eind februari worden de vragenlijsten verstuurd,” zegt Jan Damen. “De caritasbesturen hebben tot 1 mei de tijd deze in te vullen. Op 4 november 2010 worden de resultaten door bisschop De Korte, de bisschoppelijk referent voor Kerk en samenleving, aangeboden aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten,” zegt Damen, die zich afvraagt of de economische crisis effect hebben op de omvang van de hulpverlening.

Hub Crijns, directeur van het Landelijk Bureau DISK, licht het armoedeonderzoek  nader toe op drie dekenale bijeenkomsten voor (inter)parochiële caritas instellingen. Klik hier

Andere berichten