Ondersteuning voor diaconaal werk (zondag voor diaconie)

1 juni 2010

Tijdens het weekend van 5-6 juni viert de Kerk het feest van Sacramentsdag. In het bisdom van Breda vindt de zondag voor diaconie plaats. Op deze zondag wordt gevraagd de collecte te houden voor het diaconale werk in het bisdom van Breda. De medewerkers diaconie van het bisdom van Breda werken aan diverse concrete diaconale projecten

Dit jaar luidt het thema ‘Grenzenloze verbondenheid.’ Het bisdom legt met dit thema de nadruk op de verbondenheid tussen de plaatselijke geloofsgemeenschappen in Nederland en die in de Derde Wereld. “In 2010 voert de Vastenactie haar 50e campagne en in het najaar bestaat de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) 75 jaar,” verklaart missiesecretaris Benedict Laval deze keuze. “De Zondag voor de Diaconie vormt de schakel tussen beide vieringen.”

“Veel parochies, scholen kloostergemeenschappen en families hebben banden met landen in de Derde Wereld. Vroeger werkten daar missionarissen. Nu nemen inlandse krachten hun werk over en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Daarnaast trekken ook jongeren, in het kader van organisaties als Jongeren en Missie naar het zuidelijk halfrond,” weet Laval. “Bij deze zondag hoort ook de brochure Missionaire projecten waarin een aantal projecten waarmee parochies uit ons bisdom contacten hebben, beschreven zijn.”

Voor de diaconale projecten van het bisdom van Breda, klik hier

 

Andere berichten