Oecumenische vastenmaaltijd in Zundert (Vastenestafette 11 maart 2019)

14 maart 2019

De Sint Trudoparochie in Zundert haakt dit jaar voor de eerste keer aan bij de vastenestafette. Diaken Jan van Steenoven zit een dag later nog in de flow. “Het was een geweldig succes,” zegt hij. “We hebben op maandag 11 maart 2019 een mooie vastenmaaltijd gehad in de pastorie van de katholieke parochie van Zundert.”

“De vastenmaaltijd heeft een voorgeschiedenis die teruggaat tot de dodenherdenking van 2018. De kerkgemeenschappen in de gemeente Zundert hebben hierin een actief aandeel. Samen met de burgemeester en de predikant van de PKN-gemeente, dominee André de Vlieger, in Zundert bezoeken pastoor Van Geel en ik de vijf dorpen,” vertelt Van Steenoven. “We spreken daar met elkaar en besloten de oecumenische banden aan te halen. Deze ontmoeting resulteerde in enkele concrete initiatieven.” Diaken van Steenoven noemt de oecumenische viering in de H. Bavokerk te Rijsbergen tijdens de vredesweek en deze vastenmaaltijd.

“Samen met de diaken van de PKN-gemeente in Zundert heb ik deze avond georganiseerd. De dames van de katholieke Caritas hebben samen met dames van de PKN-gemeente de maaltijd bereid. We rekenden op vijftien tot twintig mensen. Toen we de aanmelding open stelden, bleven de inschrijvingen binnen stromen. Er zijn liefst 35 mensen geweest. Zestig procent was rooms-katholiek, veertig procent lid van de Protestantse kerk in Nederland.”

“Toen de mensen de pastorie binnenkwamen heb ik hen verwelkomd en gezegd dat ze niet bij hun eigen groep moesten gaan zitten. Dit is gelukt. Aan elke tafel zaten katholieken en protestanten. Er kwamen geanimeerde gesprekken op gang. Zelf heb ik aan het begin van de avond een korte toespraak gehouden. Pastoor Van Geel sloot de avond met een gebed en een bezinningstekst. We hebben ter afsluiting twee liederen gezongen uit de zondagsliturgie. Het was een geslaagde ontmoeting die voor herhaling vatbaar is.”

(Foto: Daphne van Roosendaal)

 

Andere berichten