Oecumenische Mariabedevaart in Zeeland

11 mei 2009

Op zaterdag 9 mei maakte een groep van ongeveer dertig protestantse en katholieke gelovigen een wandeltocht langs Maria bedevaartplekken in Zeeland. Het startpunt was de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken in Kapellebrug, waar bisschop Van den Hende een korte inleiding verzorgde.

Organisator van de tocht was Aarnoud van der Deijl, predikant in Oost-Souburg, die eerder een uitgave maakte met inspirerende plekken in Zeeland. Van daaruit ontstond het initiatief om deze tocht te organiseren.

Levensgeschiedenis van Maria
Het oecumenische gezelschap kreeg allereerst een korte introductie op de geschiedenis van de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken. Daarna leidde bisschop Van den Hende de groep aan de hand van de zeven glas-in-loodramen in de kapel langs de levensgeschiedenis van Maria met daarin de heilsmomenten. Van de kribbe tot onder het kruis, en met het moment waarop Maria met de apostelen samen bad om de komst van de heilige Geest op Pinksteren.

Bisschop Van den Hende: “Als we over Maria spreken, heeft dat zijn bron in de Schrift. We komen vooral passages tegen over Maria tijdens de jonge jaren van Jezus. Daarna wordt het stil. We komen Maria wel weer tegen als ze Jezus laat vragen om weer eens in eigen kring te komen. Jezus antwoordt dan met te zeggen: ‘Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen (Lc. 8, 21)’. Later horen we van Maria die onder het kruis staat (Joh. 19, 26-27).

“Ons spreken over Maria vindt zijn bron in de Schrift en is niet los te zien van de persoon van Christus. De meeste beeltenissen van Maria laten haar zien als moeder van de Heer. Ze wordt afgebeeld met het Kind: Maria, Moeder en Maagd. Het beeld van Maria in Lourdes is evenwel zonder kind.”

“Wij brengen eer aan Maria. Er is sprake van verering, niet van aanbidding. In haar beschikbaarheid voor God en vertrouwen in God is zij een groot voorbeeld voor gelovigen. Ze gaat ons voor op de weg van het vertrouwen. Ze staat midden in de heilsgeschiedenis, de geschiedenis van God met ons mensen: de Zoon van God is geboren uit een vrouw (Gal. 4, 4). Maria bidt met ons mee.”


Predikant Aarnoud van der Deijl en bisschop Van den Hende in de kapel van O.L.Vrouw ter Eecken.

Maria als pelgrim
“Het pelgrim zijn hoort bij ons menselijk bestaan. We zijn onderweg van de wieg tot het graf, naar onze bestemming bij God. Maria heeft blijkens het evangelie veel gereisd. Denk aan de reis naar haar nicht Elisabeth (Lc. 1), de reis naar Bethlehem vanwege de volkstelling en de geboorte van Jezus buiten de stad (Lc. 2), de bedevaart toen Jezus twaalf jaar was naar Jeruzalem bij gelegenheid van het paasfeest (Lc. 2). Waarschijnlijk was ze ook later met regelmaat in het gezelschap van Jezus. Ze volgde Jezus tot onder het kruis. Ze was in geloof onderweg met de Heer.”

De zeven smarten
Na de inleiding van de bisschop liepen de deelnemers de ommegang langs de ‘beeweg’ bij de kapel, waar de zeven smarten van Maria zijn afgebeeld. De zeven smarten van Maria die in een soort van staties zijn weergegeven zijn momenten ontleend aan de heilige Schrift. De eerste verbeeldt de opdracht in de tempel, waar de oude Simeon tot Maria zegt: ‘uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’ (Lc. 2, 34-35).

Bisschop Van den Hende: “We overwegen die smarten, omdat we geloven dat Maria deze smarten slechts heeft kunnen dragen in het perspectief van het gelovig onderweg zijn met God. Omdat zij het heeft meegemaakt, vertrouwen wij er op dat Maria ten diepste begrip heeft voor wat wij als gelovige mensen mee maken. Daarom is het niet zonder reden dat een standbeeld van Maria – voorafgaande aan de bedeweg – ons gelovig antwoord beeldend verwoordt: ‘sub tuum praesidium confugimus’: onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht.”

Na de bedeweg in Kapellebrug vertrokken de pelgrims te voet naar het kapelletje in Clinge.


Detail van een van de glas-in-loodramen.

 

Andere berichten