Oecumenische ervaring in de vroege ochtend

3 mei 2016

In het nachtelijk duister vertrok een groep priester- en diakenstudenten van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk op 1 mei naar Zegge om daar het bedevaartsseizoen te openen. Met hen trok een groep studenten van The South East Institute of Theological Education (SEITE) mee, de anglicaanse evenknie van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Voor hen was deze bedevaart een oecumenische ervaring.

De studenten van de PDOB hopen hiermee een traditie te vestigen en aan te sluiten bij tradities uit een lang en vervlogen verleden. De banden tussen het grootseminarie Bovendonk en de parochie Zegge zijn oud. Voor de oprichting van de parochie Onze Lieve Vrouw Boodschap in Zegge, van 1821 tot 1833 las een priester van het grootseminarie op zon- en feestdagen in de kapel de heilige Mis.

Via een tocht door bossen en velden kwam de groep bedevaartgangers rond 5.30 uur in Zegge aan. Onderweg waren er Marialiederen gezongen en was de rozenkrans gebeden. Tijdens de bedevaart merkten ze dat het duister van de nacht verdween en plaatsmaakte voor het licht van de dag. In Zegge staken de meesten allereerst een kaars op in de kapel en baden daar korte tijd voordat de eucharistieviering begon. Rector Schnell celebreerde deze. Diaken De Haas, de verantwoordelijke voor de diakens, en diaken Van Steenoven van de plaatselijke parochie verleenden liturgische assistentie. De Schola van de Priester- en Diakenopleiding ondersteunde de liturgie met gezang.

In zijn homilie stond rector Schnell kort stil bij de persoon van Maria. Hij tekende haar als de gehorige vrouw die het woord gehoord heeft en onderhouden heeft en zo de vrede ervaren heeft. De rector riep de gelovigen op om haar hierin na te volgen en zo in alle eenvoud tekenen van liefde te stellen en zo het Rijk van God mee op te bouwen. Na de eucharistieviering droeg rector Schnell alle bedevaartgangers op aan de bijzondere zorg van Onze Lieve Vrouw van Zegge.

Simon Stocks is anglicaans priester en staflid van SEITE. Hij nam deel aan de bedevaart. “Ik heb genoten van de wandeling. De heilige Mis heb ik goed kunnen volgen. Ik was bijzonder ontroerd tijdens de Vredeswens. Als anglicaans priester is het onmogelijk de communie te ontvangen. Dan is de vredeswens een mooi gebaar om de verbondenheid in geloof te ervaren. De opdracht aan Maria na de Mis was voor mij een vreemd element.”

Hij verklaart dit: “In de anglicaanse traditie en theologie heeft Maria een plaats. Zij is een model van geloofsgehoorzaamheid en zo een voorbeeld voor alle gelovigen. De anglicaanse Kerk is een brede kerkelijke gemeenschap met meerdere stromingen. In de High Church (die in haar geloofspraktijk en beleving dichter staat bij de katholieke Kerk) is een zekere Maria-devotie. Zij kent ook bedevaarten naar Mariale bedevaartsplaatsen als Our Lady of Walsingham. Zelf hoor ik niet tot deze stroming, maar ik vond de bedevaart naar Zegge een bijzondere ervaring.”

Mariabeeld Zegge. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten