Nominaties Kerkbalans Award

10 september 2008

Jaarlijks vindt in januari een persconferentie plaats rond Kerkbalans. Daarop worden telkens de laatste financiële cijfers van de bij Kerkbalans betrokken kerken bekendgemaakt. In 2009 wordt tijdens de persconferentie voor de derde keer ook de Kerkbalans Award uitgereikt. De Award is in het leven geroepen om Kerkbalans Nieuwe Stijl dichter bij de parochies te brengen en hen te enthousiasmeren om zelf nieuwe initiatieven voor geldwerving te ontwikkelen.

Mensen die zich op de één of andere manier bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Kerkbalans Nieuwe Stijl kunnen worden genomineerd voor de Award. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een belangrijke, actieve rol hebben gespeeld bij de implementatie van Kerkbalans Nieuwe Stijl, mensen die een voortrekkersol hebben vervuld, of mensen die actief zijn in de communicatie rond Kerkbalans Nieuwe Stijl.

Ook vanuit het bisdom Breda kunnen mensen worden genomineerd voor de Kerkbalans Award. Wilt u iemand nomineren, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Kerkbalans Nieuwe Stijl van het bisdom, Gerrit van Dieren. Bij hem kunnen ook de criteria voor nominatie worden opgevraagd: T 076 5223444, E gvdieren@bisdombreda.nl.

Nominaties moeten uiterlijk 1 november ingediend zijn bij het bisdom.

In september verschijnt een nieuw nummer van het Magazine van het bisdom Breda, dat geheel is gewijd aan Kerkbalans Nieuwe Stijl. Vanwege het grote belang van gezonde parochiefinanciën krijgen alle leden van parochiebesturen persoonlijk een exemplaar toegestuurd.

Kerkbalans is een interkerkelijke actie, waaraan vijf Nederlandse kerken meedoen.

Andere berichten