Nobelaerdag bisdom van Breda

11 oktober 2010

Onder het thema ‘Een dagje van de kaart’ kwamen ongeveer honderd pastorale beroepskrachten en medewerkers van het bisdomkantoor op woensdag 6 oktober 2011 bij elkaar in de Nobelaer te Etten-Leur. De tweejaarlijkse Nobelaerdag is een ontspannen ontmoetingsmiddag. Het thema ‘van de kaart’ bood volop gelegenheid om op een creatieve manier te kijken naar onder meer het landschap in het bisdom, kerkgebouwen, geografie en aandachtsvelden.

De dag werd enigszins overschaduwd door het plotselinge overlijden van de Bergense pastor Ben Riesewijk, die juist op 6 oktober begraven werd. De presentatoren van de dag, Geerten Kok en Annemiek Waij, dekenaal coördinator van Zeeland en de Baronie, stonden bij de opening kort stil bij zijn sterven.

Na een gebedsviering volgde een korte toespraak van bisschop Van den Hende. De Katholieke Kerk in West-Brabant en Zeeland is sinds de jaren ’60 van meerderheidskerk een minderheid geworden. “Als minderheid moeten we niet bang zijn om ons aandeel te geven in de samenleving en de bezieling van het geloof te tonen,” zei de bisschop, die aangaf dat gelovigen zich tot in de verste uithoeken van de samenleving inzetten als vrijwilliger of professional in het onderwijs, de zorg, in politiek en bestuur et cetera.

Het bisdom onderhoudt contacten met deze sectoren, bijvoorbeeld via de bisschoppelijk gedelegeerden voor zorg en onderwijs en in de Antoniusacademie. Dit is het nieuwe forum van het bisdom voor gesprek over maatschappelijke thema’s en de sociale leer van de Kerk. De bisschop zelf spreekt met politici en bestuurders, en onder meer professionals in het onderwijs en de zorg over de sociale leer van de Kerk. De aandacht voor de menselijke waardigheid in het licht van ons Godsgeloof vormt de kern van het katholiek sociaal denken. Via diaconale werkbezoeken wordt de betrokkenheid van de Kerk op mensen concreet getoond.

Bisschop Van den Hende verwees ook naar het project over de sacramenten: “Het is van belang dat we om onze roeping vol te houden onze verbondenheid met God onderhouden en met elkaar op weg te gaan door samen de aanwezigheid van de Heer in zijn Woord en Sacrament te vieren.”

Het motto ‘een dagje van de kaart’ werd daarna uitgewerkt in verschillende werkwinkels. Deelnemers maakten kennis met (toeristische) bezienswaardigheden in het bisdom. Anderen bekeken een presentatie over gebouwen en beelden in het bisdom of bezochten workshops over spiritualiteit en bibliodrama. Een goede en gezamenlijke maaltijd besloot de dag.

 

Andere berichten