Nobelaerdag 2012 (video)

5 oktober 2012

Op donderdag 4 oktober 2012 vond in Etten-Leur de Nobelaerdag plaats. De Nobelaerdag is een tweejaarlijkse ontmoetingsdag voor priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda. Ook medewerkers van het bisdomkantoor zijn erbij aanwezig voor de goede contacten.

Op het YouTube-kanaal van het bisdom is een video geplaatst, klik hier.

De dag vond plaats op de feestdag van de heilige Franciscus. Er werd gebeden en vicaris Paul Verbeek sprak het openingswoord. Alles wat God geschapen heeft hoort bij elkaar en daarom moet je er eerbied en respect voor hebben, gaf hij aan. Eerbied en respect hebben voor elkaar, en onze verbondenheid tonen. Dat is de opzet van deze dag, zei hij.

De plenaire inleidingen en de werkwinkels gingen op luchtige wijze in op de dieren en de mens in de schepping. Met zonnebloemen en onder professionele begeleiding werden bloemstukken gemaakt voor franciscaans geïnspireerde religieuzen in het bisdom. Deze werden na afloop van de dag aan hen bezorgd. Een van de werkwinkels ging over de heilige Clara, terwijl in een andere het Zonnelied werd gezongen en enkele liederen werden ingestudeerd. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

 

Andere berichten