Nina Buitenweg-Mertens neemt afscheid

16 augustus 2022

Nina Buitenweg-Mertens nam op 30 juni 2022 afscheid van het bisdom Breda. Nina werkte van 2015 tot 2018 als jongerenwerkster en daarna als tienerwerkster voor het bisdom Breda. Hans de Jong interviewde haar bij gelegenheid van haar afscheid.

“Het voelt voor mij als een goed en verantwoord moment om afscheid te nemen,” zegt ze desgevraagd. “Het hangt samen met ontwikkelingen in mijn persoonlijk leven. In 2021 ben ik getrouwd met David Buitenweg. Hiermee is een nieuwe fase in mijn leven aangebroken, waarin het belangrijk is opnieuw te kijken naar hoe en waar ik mijn tijd invul. Ik ben bijna 10 jaar met veel plezier werkzaam geweest binnen het tiener- en jongerenpastoraat. Het is fijn nu een moment van rust en herbezinning te hebben, zodat ik kan ontdekken binnen welk werkgebied ik een volgende stap wil zetten. Hier komt bij dat een groot deel van mijn werk in het bisdom Breda op een geschikt punt is om overgedragen te worden. Ik werkte de laatste jaren één dag per week voor het bisdom. Ik besteedde mijn tijd voornamelijk aan het opzetten van Life Teen in de parochie van de heilige Familie in Breda-Ginneken. Inmiddels loopt dit goed en is er een structuur en een enthousiast kernteam gevormd. Ik kan de leidersrol met gerust hart aan een van de kernteamleden, Maria Alejandra, overdragen. Zij deelt de visie, waarbij de ontmoeting tussen God en de tieners centraal staat. De priester, muzikant en het kernteam van vrijwilligers blijven ook betrokken. Een mooi moment om me terug te trekken en ruimte te geven aan vernieuwing.”

“Ik kijk vol vertrouwen naar datgene wat op mijn pad komt. Nu ik weg ga, merk ik dat het mij moeite kost het werk en de mensen in het bisdom Breda los te laten. Er gebeurt hier veel moois.”

De toekomst van Nina ligt open. “Ik kijk vol vertrouwen naar datgene wat op mijn pad komt. Nu ik weg ga, merk ik dat het mij moeite kost het werk en de mensen in het bisdom Breda los te laten. Er gebeurt hier veel moois.” Nina denkt dan aan de ontwikkelingen rond de Missionaire Parochie. “Op de conferentie was ik betrokken bij de muziek, dat is iets waar mijn hart naar uitgaat. Misschien komt er nu gelegenheid daar meer tijd en aandacht aan te geven, op welke manier dan ook. Ik hoop na mijn afscheid mensen van het bisdom Breda te blijven ontmoeten binnen katholiek Nederland.”

Het afscheid is een moment om terug te kijken. “Ik ben in 1988 geboren in Heythuysen, in een katholiek gezin. Na het afronden van mijn middelbare schoolopleiding ben ik orthopedagogiek gaan studeren in Utrecht. Zelf ben ik heel mijn leven bij de Kerk betrokken geweest. Toen ik op de middelbare school zat, waren we als gezin betrokken bij de Life Teen bijeenkomsten in Roermond. Daar maakte ik deel uit van de band. Dat ben ik blijven doen toen ik studeerde. Na mijn afstuderen ben ik twee jaar in de Verenigde Staten geweest. Daar deed ik missionair werk bij Life Teen.” Nina legt uit wat Life Teen is. “Life Teen is een beweging binnen de katholieke Kerk, die parochies ondersteunt in het tienerwerk door het ontwikkelen van materiaal en het aanbieden van vorming. Zo hoopt Life Teen tieners en hun gezinnen dichter naar Christus te brengen. Life Teen organiseert ook retraites voor tieners en in de zomer worden op verschillende plekken ter wereld zomerkampen georganiseerd. Ik doe al jaren als leiding mee op het internationaal Life Teen zomerkamp in Nederland, ook deze zomer.”

“Na mijn terugkeer in Nederland in 2014 werkte ik een half jaar op het secretariaat van de kerkprovincie voor Jong Katholiek. Toen benaderde het Sint Franciscuscentrum mij met het verzoek of ik jongerenwerker wilde worden in het bisdom Breda. Ik ben daarop ingegaan. Ik maakte kennis met Bob van Geffen en bisschop Liesen. De visies kwamen overeen en halverwege 2015 ben ik begonnen.”

“Tieners zijn onbevangen. Ze zijn heerlijk energiek en dynamisch. Ik vind het belangrijk hen op deze leeftijd vorming aan te bieden. Juist tijdens deze levensperiode ontwikkelen ze hun levensovertuiging en karakter.”

“De eerste drie jaar behartigde ik het hele jongerenwerk. In 2018 ben ik weer als orthopedagoog gaan werken en ging ik terug in het aantal werkuren voor het bisdom. Vanaf dat moment beperkte ik me tot de doelgroep tieners. Onder tieners versta ik de jongeren in de middelbare schoolleeftijd, van 11 tot 18 of 19 jaar.” Nina heeft een voorkeur voor deze leeftijdsgroep. “Tieners zijn onbevangen. Ze zijn heerlijk energiek en dynamisch. Ik vind het belangrijk hen op deze leeftijd vorming aan te bieden. Juist tijdens deze levensperiode ontwikkelen ze hun levensovertuiging en karakter.” Nina merkt weinig godsdienstige onverschilligheid. “Ze zijn juist erg nieuwsgierig en denken veel na over wat er zich afspeelt in de wereld. Je moet die nieuwsgierigheid kunnen prikkelen en ruimte geven voor hun vragen. Je moet goed luisteren naar wat ze vragen en vertellen en vervolgens op hun niveau antwoorden.”

Nina kijkt terug op een rijk palet aan werkzaamheden. “In het begin was ik betrokken bij de organisatie van de reis naar de Wereldjongerendagen in Krakau in 2016. We trokken in de voorbereiding op deze dagen het hele bisdom door. Na de wereldjongerendagen was er een follow-up onder de titel “Paus en Pils”. Maandelijks bespraken we een document van het pauselijk leergezag. We hadden op Tweede Pinksterdag ontmoetingsdagen met als titel Laaiend Vuur, in het klooster van de Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal. Ook was ik altijd aanwezig bij de vormelingendagen “Lopend Vuurtje” in Bergen op Zoom, en organiseerde ik ontmoetingen en vormingsbijeenkomsten met andere tiener- en jongerenwerkers in het bisdom. De laatste jaren speelden zich vooral af in de Heilige Familieparochie, met het opzetten van Life Teen – wat overigens een grotere regio dient in het tienerwerk dan Breda alleen. Wat ben ik dankbaar voor al die mooie momenten en herinneringen! Wat een vreugde is het geweest om door de jaren heen iets te hebben mogen bijdragen aan het geloofsleven van zoveel tieners en jongeren. En daarnaast om mensen te hebben ontmoet met hart voor tieners en jongeren en met hen te hebben samengewerkt. Ik dank hen allen en wens hen veel zegen toe.”

Nina werkte graag voor het bisdom Breda en voelde zich thuis op het bisdom kantoor en in de parochie. “De collegae waren prettig en betrokken. Ik heb mogen meewerken aan de toekomst van de Kerk. In de jongeren zie je de hoop voor de Kerk weerspiegeld en het is verrijkend dit te mogen meemaken. Daar ben ik God oprecht dankbaar voor.”


Foto: Bisdom Breda

Andere berichten