NightFever te Hulst trekt meer dan 400 bezoekers

16 december 2015

De kerstperiode is uitermate geschikt voor evangeliserende initiatieven die mensen (laagdrempelig) het geloof aanreiken. Juist in deze weken vinden op verschillende plaatsen van het bisdom NightFevers plaats. Op vrijdag 18 december is er een NightFever in het centrum van Oosterhout, op zaterdag 19 december in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Op vrijdag 11 december beet de NightFever in de H. Willibrordusbasiliek in het centrum in Hulst het spits af.

“Het initiatief ging uit van pastoor Wiertz,” vertellen Bernadette Hemelsoet en Cecile van Tiggelen die beiden nauw betrokken waren bij de organisatie. “Hij wilde dit in navolging van andere parochies, waar het een geslaagd initiatief was. De vraag was hoe dit te organiseren. We besloten de NightFever te koppelen aan de kerstmarkt. En dan ga je aan de slag.”

“We zijn aan de slag gegaan,” zegt Bernadette. “Er werden twee koren benaderd: de Stemmige Maatjes uit Biervliet en het koor Laudate Dominum uit Clinge. Zij wilden graag zingen. Buiten de basiliek werd een kraam geplaatst waar jongeren allerlei artikelen verkochten die te maken hebben met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid zoals kaarsen en placemats met het logo. De jongeren nodigden de mensen uit de basiliek in te gaan. Deze was geheel verduisterd en er klonk stemmige muziek. Aanvankelijk reageerden de mensen wat afwachtend, maar naar schatting zijn er meer dan 400 mensen in de basiliek geweest onder wie veel jonge gezinnen.”

“Om 21.30 uur was er een afsluitend gebed met Ralf Grossert, de pastoraal werker van onze parochie,” vervolgt Cecile. “Hij heeft schitterend blokfluit gespeeld, terwijl Bernadette zong. Het was echt prachtig. Pastoor Wiertz, die de hele avond in de kerk aanwezig was, heeft de viering met een zegening afgesloten.”

Beiden kijken tevreden terug. “Het is zeker voor herhaling vatbaar,” beamen zij. “Je moet het, denken we, wel koppelen aan een evenement als een kerstmarkt. Dat blijkt een goede insteek.”

Impressie van de NightFever in Hulst.

Andere berichten