Night Fever in Bergen op Zoom voor de Maria Ommegang

28 juni 2017

Een Night Fever is een laagdrempelige manier waarop de Kerk met mensen in contact komt. Er is niet veel voor nodig. Een kerkgebouw in het hart van de stad, kaarsen en een enthousiaste groep gelovigen die passanten welkom heet.

Aan deze voorwaarden voldoet de Gertrudiskerk in het hartje van Bergen op Zoom. Op de zonnige avond van 23 juni 2017 stelde de kerk zijn deuren open voor een Night Fever. Op deze avond kwamen verschillende lijnen samen. Het was de vooravond van de Maria Ommegang die op 25 juni 2017 plaatsvond en het was het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.

Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster van de Lieve Vrouweparochie te Bergen op Zoom, sloot in de vesperviering, waarmee de Night Fever opende, aan bij dit Hoogfeest. “Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt,” las zij. In haar overweging verbond Fredi deze evangelietekst met de bedoeling van de Night Fever. Het is de bedoeling dat we in de viering ons rugzakje neerleggen om even tot onszelf te komen en te zien naar het Heilig Hart van Jezus. Dit Hart staat open voor iedereen. Je kunt zien wat Hij wil doen, Zijn hart geven. Fredi Hagedoorn nodigde de medewerkers uit om samen hun hart te geven aan hen die de kerk gingen bezoeken en hen uit te nodigen om alles los te laten wat hen neerdrukt.

Pastoor-vicaris Paul Verbeek stelde het Allerheiligste uit. In de kerk klonk muziek uit verschillende tradities. Jongeren zongen liederen uit de sfeer van de gemeenschap Emmanuel. Er klonken gezangen van Taizé, terwijl een ander fluit speelde of een popsong ten gehore bracht. Op straat deelden gelovigen kaarsen uit die men in de kerk kon opsteken. Geleidelijk aan druppelden de eerste mensen de kerk binnen. Naast katholieke gelovigen ook anderen. Zo een jong koppel uit China. “We studeren in Vlissingen,” vertellen ze “en bezoeken deze stad. We zijn geen christenen maar genieten van de vreedzame sfeer van de kerk.” Een moslima, herkenbaar aan haar hoofddoek, komt de kerk binnen. Ze steekt een kaars aan. Na een kort gebed gaat ze weer. Een andere dame is afkomstig uit Nijverdal. “Ik  ben een toerist,” zegt ze. “Ik ben de kerk binnengelopen, omdat jongeren mij uitnodigden. Ik geniet van de muziek en de atmosfeer van de kerk.” Dan vraagt ze: “Wat is hier eigenlijk?” Als vrijwilligers haar vertellen over de Night Fever en de Maria Ommegang, reageert ze verrast. “Ik ben zondag nog in de stad. Ik ken de traditie niet, omdat ik protestant ben. Ik ga waarschijnlijk kijken.”

Buiten voeren vrijwilligers gesprekken. Marieke Luijckx is lid van de tienergroep van Bergen op Zoom. “Ik doe mee, omdat het leuk is. Op deze manier geef je de mensen iets moois mee.” Petra Corbet is tevreden. “Bij tijd en wijle voer je goede gesprekken met mensen al zijn er ook die gewoon doorlopen.”

Na twee uur sluit de Night Fever met een kort moment van aanbidding. De vrijwilligers trekken naar het transept van de kerk waar het Mariabeeld van de Maria Ommegang staat. Samen zingen ze in canon “Magnificat” Zo sluit een bezinnende avond. Het is het begin van een triduüm. Op zaterdag 24 juni  celebreert pastoor Verbeek de Mariavespers in de Gertrudiskerk en op 25 juni trekt de Maria Ommegang door de stad. Elk jaar wordt aan de Maria Ommegang een thema verbonden. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘Met Maria danken voor de Vrijheid’. De organisatie verwelkomde dit jaar vier bisschoppen die meeliepen in de processie: Mgr. Liesen, Mgr. Van den Hende, Mgr. Woorts en Mgr. De Jong.

(Foto: Ingrid Bertens)

Andere berichten