Nieuwsbrief Priester- en Diakenopleiding Bovendonk over 30 jarig jubileum

20 december 2013

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk viert dit jaar het 30-jarige bestaan. De nieuwe nieuwsbrief van de opleiding, die deze maand verschijnt, staat uitgebreid stil bij dit jubileum.

Rector Schnell: “Door de jaren heen is Bovendonk uitgegroeid tot een degelijke en volwassen opleiding voor priesters en sinds 2001 ook voor diakens. Bovendonk heeft inmiddels 86 priesters en 11 diakens voortgebracht die op vele plekken in praktisch alle bisdommen van Nederland werkzaam zijn. Reden tot grote dankbaarheid.”

Studenten interviewden mgr. Ernst, die de Priesteropleiding Bovendonk in 1983 oprichtte, en de huidige bisschop van Breda mgr. Liesen. Daarnaast bevat de nieuwsbrief een artikel van Hans Boogers, die zijn opleiding als priesterstudent begon in dat allereerste jaar, op 21 oktober 1983. Hans Boogers is priester van het aartsbisdom Utrecht en pastoor van de Thomas a Kempisparochie te Zwolle.

Diaken Titus Frankemölle is de meest recente wijdeling van Bovendonk. Hij schrijft in de nieuwsbrief over de broederschap die ontstaat tijdens de opleiding, het balanceren tussen werk, opleiding en gezin, en over het doel van de opleiding: “Naar Bovendonk kom je niet om diaken of priester gewijd te worden, maar met het diepe verlangen om in de eerste plaats gevormd te worden.”

Lees verder op de website van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Download de nieuwsbrief.

 

Andere berichten