Nieuwsbrief Bovendonk: studierector Jan Brok neemt afscheid

11 juni 2015

Op 28 juni neemt Jan Brok afscheid als studierector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Dit vermeldt de nieuwsbrief van de opleiding Bovendonk die in juni verscheen. Jan Brok beëindigt zijn arbeidsrelatie na een werkverband van 10 jaar vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Als docent blijft hij aan de opleiding verbonden.

De nieuwsbrief Bovendonk bevat een interview met hem. Daarin spreekt hij over de veranderingen in de Kerk en de wereld van de opleidingen over de periode die hij persoonlijk heeft meegemaakt in zijn arbeidzame leven.

Jan Brok heeft een lange staat van dienst in het bisdom Breda. Hij begon in 1980 als pastoraal werker in de Heilig Hartparochie in Etten-Leur. Hij werkte daarna in de Goede Herderparochie in Roosendaal en in de centrumparochie van Bergen op Zoom. Hij was dekenaal coördinator in het dekenaat Bergen op Zoom en later in dekenaat Het Markiezaat. In 2005 benoemde bisschop Muskens hem tot studierector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Op Bovendonk was hij naast studierector ook staflid voor de pastoraal werk(st)ers.

Het afscheid van Jan Brok vindt plaats op 28 juni tijdens de afsluiting van het studiejaar. Het programma begint om 13.00 uur met het middaggebed in de grote kapel van Bovendonk. Na de gebruikelijke diploma-uitreiking van de studenten die afstuderen, volgt het afscheid van Jan Brok.

De nieuwsbrief van Bovendonk besteedt verder aandacht aan de diakenwijding op 10 mei van Jochem van Velthoven, priesterkandidaat voor het bisdom van Breda.

 

Andere berichten