Nieuwjaarsrecepties vicariaten: geloof en instrument zijn van vrede

12 januari 2015

De beide vicariaten Middelburg en Breda organiseerden op 6 en 8 januari de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. De nieuwjaarsbijeenkomsten worden sinds 2009 gehouden, eerst in de dekenaten en later in de vicariaten. Na de viering van de vespers volgde de gelegenheid het glas te heffen op het nieuwe jaar en elkaar onder het genot van een broodje en drankje te ontmoeten.

In Bergen op Zoom vond de vesperviering plaats in de Gertrudiskerk. Daarna gingen de aanwezigen naar ‘Den Enghel’ een etablissement aan de Grote Markt in deze plaats. In Raamsdonk baden de aanwezigen de vespers in de H. Bavokerk en was de ontmoeting in Ontmoetingscentrum Raamsdonk naast de kerk. Voor vicaris Verbeek was dit de eerste keer dat hij aanwezig was als vicaris van het vicariaat Breda. Bij beide bijeenkomsten waren leden van bisdombestuur en bisdomstaf aanwezig.

Een moment stilte voor Parijs
Vicaris Verbeek heette in Bergen op Zoom nadrukkelijk de vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland welkom. Hij stond in zijn toespraak stil bij het afgelopen jaar. Tijdens zijn overweging in Raamsdonk stond hij ook stil bij de recente gebeurtenissen Parijs. Om de verbondenheid met de slachtoffers en nabestaanden uit te drukken werd er een moment stilte gehouden.

‘Maak mij een instrument van uw vrede’
De nieuwjaarsbijeenkomsten vinden plaats in het Jaar van het Gebed, dat begon met de bedevaart naar Polen (18-25 oktober). Daar was gelegenheid tot kostbare ontmoetingen, met elkaar en met God. Volgens vicaris Verbeek staat een bedevaart symbool voor het leven van iedere gelovige. Gelovigen worden steeds uitgedaagd het vertrouwde los te laten en op weg te gaan. Dat geldt in het bijzonder voor gelovigen van wie het vertrouwde kerkgebouw gesloten wordt, en die daardoor diep worden geraakt.

Hij sprak zijn bewondering uit voor het geloof van diegenen die desondanks nieuwe wegen inslaan. Vicaris Verbeek: “Het individualisme viert hoogtij in Nederland. Voor de Kerk ligt hier de uitdaging om de gemeenschap op te bouwen.” Hij constateerde in diverse parochies waar kerken gesloten zijn een opleving van geloof. “In een tijd van schaarste moeten we onze opdracht gestalte geven en instrumenten zijn van vrede”, aldus de vicaris.

Kerk zijn
Bisschop Liesen gaf aan dat God in ons leven present is, en dat gelovigen vanuit dit besef Christus present mogen stellen in het leven van anderen. God is present, zowel wanneer iets stroef gaat als wanneer het goed gaat. Met Kerstmis biedt God zijn presentie aan. We mogen als gelovigen ruimte voor Hem maken.

Dit doen we heel bijzonder in het Jaar van het Gebed. Bisschop Liesen: “Instrument zijn van vrede, betekent present zijn voor de ander. Vertrekkend vanuit gebed, kun je beter present zijn.” De bisschop nodigde de aanwezigen uit bruggen naar elkaar te bouwen, opdat Christus over deze brug kan komen. “Zo worden we instrument van zijn vrede.”

 

Andere berichten