Nieuwjaarsontmoetingen in de vicariaten

19 januari 2016

Bij de start van het nieuwe jaar boden de beide vicariaten van het bisdom Breda pastorale beroepskrachten, bestuurders en vrijwilligers de gelegenheid op woensdag 13 januari in Bergen op Zoom en donderdag 14 januari in Prinsenbeek elkaar zalig Nieuwjaar te wensen.

De recepties waren goed bezocht en verliepen in een geanimeerde sfeer. Ze begonnen met een vesperviering, in Bergen op Zoom in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en in Prinsenbeek in de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. De ontmoeting vond in Bergen op Zoom plaats in Fort Smakelijk, een diaconaal geïnspireerd restaurant, en in Prinsenbeek in restaurant Marktzicht.

‘Opwarming van ons hart’
Vicaris Verbeek stelde zijn nieuwjaarstoespraak in het teken van het heilig Jaar van de Barmhartigheid. “Moge in dit heilig Jaar van de Barmhartigheid eerder ons hart opwarmen dan de aarde, zodat we deugddoen met elkaar en met de hele schepping leren omgaan,” wenste hij de aanwezigen toe.

Op 13 december gingen de heilige deuren in het bisdom open in de kathedraal en in de basilieken van Hulst, Oosterhout en Oudenbosch. Vicaris Verbeek merkte op dat er rond dit jaar veel beweging is in het bisdom. “Jong en oud maken kennis met de zeven werken van barmhartigheid. Ze worden fris en creatief voorgesteld in plaats van voorondersteld,” aldus de vicaris. Hij moedigde de parochies aan op deze weg door te gaan.

Enthousiast vertelde vicaris Verbeek over het positieve voorbeeld van paus Franciscus. Als de paus tijdens de klimaattop een paar schoenen laat afgeven, omdat men vanwege de aanslagen daar niet in grote getale de straat op mag, laat paus Franciscus zien hoe de schepping hem ter harte gaat. De paus heeft dit het afgelopen jaar verwoord in de encycliek ‘Laudate Si’.

Vicaris Verbeek wees in dit verband ook op de uitdagingen waarvoor de vluchtelingen ons stellen. In november stond de VPV-dag in het teken van vluchtelingen. De bisschoppen hebben met Kerstmis een herderlijk schrijven aan dit vraagstuk gewijd. Paul Verbeek concludeerde dat niet iedereen meteen open staat voor de vluchteling in ons midden. Velen voelen zich bedreigd en de sfeer is soms grimmig. “Toch is het de concrete ander in wie we de grote Ander, God, mogen ontmoeten. De boodschap van het evangelie blijft radicaal, ook in onze tijd. Ze mag ter sprake komen en dat is bijzonder. “Misschien zijn de werken van barmhartigheid een open deur, voor anderen gaat er een deur open,” besloot de vicaris zijn toespraak.

 

Andere berichten