Nieuwjaarsontmoeting in het Bisdom Breda

20 december 2018

Naar goed gebruik is er in 2019 een nieuwjaarsontmoeting in het Bisdom Breda. Vorig jaar werd deze voor het eerst door beide vicariaten samen gehouden. In 2019 is er opnieuw één gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in het bisdom. De ontmoeting vindt plaats op vrijdagmiddag 18 januari.

Het is een goede traditie geworden om elkaar aan het begin van een nieuw jaar te ontmoeten. Bisschop Liesen zal hierbij aanwezig zijn samen met de vicarissen, stafmedewerkers van de vicariaten en de leden van het bisdombestuur.

Het samenzijn begint om 18.30 uur in de kapel van priester- en diakenopleiding Bovendonk met het avondgebed van de Kerk. Vanaf 19.00 uur is er ruim gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen onder genot van een hapje en drankje in de refter van Bovendonk. De nieuwjaarsontmoeting duurt tot 22.00 uur.

Pastorale beroepskrachten, bestuurders van parochies en PCI’s, emeriti, religieuzen, leden van de parochiekerncommissies en parochianen zijn van harte uitgenodigd.

Omwille van de praktische organisatie wordt gevraagd om vóór 10 januari 2019 aan te melden via e-mail vic.middelburg@bisdombreda.nl of vic.breda@bisdombreda.nl.

Schildering in de kerk op de Herdersvelden in Bethlehem.

 

Andere berichten