Nieuwjaarsontmoeting Bisdom Breda: 2019 wordt een jaar van verdieping

22 januari 2019

Pastorale beroepskrachten, parochiebestuurders en vrijwilligers én medewerkers van het bisdomkantoor wensten elkaar en de bisschop op vrijdag 18 januari een Zalig Nieuwjaar op de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting van het Bisdom Breda. De bijeenkomst vond plaats in ruimtes van Centrum Bovendonk te Hoeven.

Tijdens de receptie blikten de aanwezigen vooruit naar de bedevaart naar Subiaco en Montecassino die het bisdom van 12 tot en met 19 oktober 2019 organiseert. Na het bidden van het kerkelijk avondgebed, muzikaal begeleid door Jan Schuurmans, gingen bisschop Liesen, vicaris Paul Verbeek en secretaris-generaal Ben Hartmann op de komende pelgrimsreis in.

Paul Verbeek hoopt dat een grote groep pelgrims letterlijk in de voetsporen van Benedictus treden. Hij bracht de aanwezigen in herinnering dat Centrum Bovendonk gesticht is als uithof van de cisterciënzers van Hemiksem. Geïnspireerd door het benedictijns motto ‘ora et labora’ (bid en werk) polderden de monniken een deel van de omgeving in en bedienden ze de parochies van Oud-Gastel, Wouw, Hoeven en Oudenbosch. De plaats waar de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk gevestigd is en van waaruit het Sint Franciscuscentrum veel activiteiten organiseert, is dus een oude plaats van geestelijk leven.

Het motto ‘ora et labora’ wijst op een balans tussen gebed en werk. Vanuit deze balans kijken we, aldus Paul Verbeek terug op het oude jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. De aloude lijfspreuk van de benedictijnen blijft ook in 2019 onverminderd actueel.

Op bedevaart en ‘in de voetsporen van’ kiest ieder zijn eigen schoeisel. Deze WJD-jongere nam zijn klompen mee naar Panama. (Foto: Ramon Mangold)

Bisschop Liesen duidde 2019 aan als een jaar van verdieping. De meeste samenwerkingsverbanden hebben vorm gekregen en worden uitgenodigd een nieuwe stap te zetten met parochievernieuwing. De bisschop plaatste de bisdombedevaart nadrukkelijk in dit kader. In de eerste week van het jaar leidde de bisschop een retraite bij de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout. “Daar werk ik geraakt door een woord uit het Johannesevangelie: ‘Niemand komt tot Mij als de Vader, die Mij zond, hem niet trekt’ (Johannes 6, 44a). Dit betekent dat Jezus ‘aantrekkelijk’ is.”

In dit verband citeerde de bisschop een passage uit de Regel van Benedictus. Het gaat er om niets boven Christus te stellen. We behoren toe aan Christus. Wie de Zoon heeft, bezit alles. Tijdens de bedevaart zullen de pelgrims, aldus bisschop Liesen, veel zien en veel beleven. Maar de bedevaart is vooral een reis om met Christus ons geloof te verdiepen. De bisschop riep de aanwezigen op zich in te schrijven om zo met een mooie groep op weg te gaan.

Secretaris-generaal Ben Hartmann wees de aanwezigen op het voorbereidend programma van het Sint Franciscuscentrum. Hij wees onder meer op de bijeenkomst op Bovendonk op 23 januari over de monnik in jezelf, met de bekende televisiepresentator Leo Fijen, en op 22 februari wanneer abt Bernard Peeters van de trappistenabdij Koningshoeven (Tilburg) Bovendonk bezoekt voor een lezing over benedictijns leiderschap.

 

Andere berichten