Nieuwjaarscepties 2011

17 januari 2011

In de week van 10 tot en met 14 januari 2011 vonden in de verschillende dekenaten de dekenale nieuwjaarsrecepties plaats. Leden van parochiebesturen en pastorale beroepskrachten wensten elkaar tijdens deze geanimeerde bijeenkomsten een Zalig Nieuwjaar toe. Bisschop Van den Hende en de leden van het bisdombestuur waren aanwezig evenals de dekenale leidingen en de dekenaatsbesturen.

In dekenaat Het Markiezaat presenteerde de dekenale leiding na een korte gebedsviering de plannen voor het komende jaar en gaf ze een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zo stond het dekenaat Het Markiezaat stil bij de dekenale visitaties aan de parochies in het dekenaat. Ook in dekenaat De Baronie en het dekenaat Zeeland openden de Nieuwjaarsontmoetingen met gebed en spraken de dekenale leidingen en de dekenaatsbesturen de aanwezigen kort toe.

In dekenaat Het Markiezaat was men te gast op het dekenaal centrum in Roosendaal. In dekenaat De Baronie was men te gast in het parochiecentrum en de Franciscuskerk in Breda-Noord. In het dekenaat Zeeland vond de ontmoeting plaats in de H. Josephkerk te Rilland en het ernaast gelegen parochiecentrum ‘De Ark’.

De relatief korte traditie van de Nieuwjaarsontmoetingen is blijkens de goede opkomst en sfeer goed ingeburgerd. De eerste ontmoetingen werden georganiseerd in 2009. Het bisdombestuur en de dekenale leidingen besloten in 2008 tot de bijeenkomsten, omdat deze een goed moment zijn voor ontmoeting bij het nieuwe jaar voor parochiebestuurders, vrijwilligers, pastorale beroepskrachten, de dekenale leidingen en de dekenaatsbesturen, en leden van het bisdombestuur.

De geanimeerde Nieuwjaarsontmoeting in het dekenaat Zeeland.

 

Andere berichten