Nieuwjaarsbijeenkomst Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

12 januari 2015

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk stond rector Schnell in zijn toespraak stil bij het jaar 2014 en blikte hij vooruit naar 2015.

Het afgelopen jaar stond in het teken van het dertigjarig jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Bij gelegenheid hiervan vond in juni 2014 een symposium plaats over geestelijke begeleiding. De priester- en diakenkandidaten maakten een bedevaart naar Trier. Er is werk gemaakt van de vernieuwing van de roepingensite www.roeping.nu. De opleiding Bovendonk en het bisdom van Breda maakten in dit kader samen met camjo-journaliste Ulrike Nagel nieuwe films waarin de verschillende pijlers van de opleiding (de spirituele, persoonlijke, pastorale en intellectuele vorming) worden belicht. Er is ook aandacht voor de weg na de wijding. Rector Schnell merkte op dat de films goed bekeken worden.

Rector Schnell gaf aan dat het belang om te bidden voor nieuwe roepingen onverminderd groot blijft. Daarom is het verheugend dat de gebedskring voor roepingen het afgelopen jaar is gegroeid. Tijdens de bedevaart naar Polen hebben de priester- en diakenkandidaten van het bisdom Breda mogen ervaren dat de interesse in hun roeping groot is.

Het komend jaar zal de opleiding afscheid nemen van studierector Jan Brok. Rector Schnell prees zijn verdiensten voor Bovendonk.

(Bron: website Priester- en Diakenoplieding Bovendonk: ‘Nieuwjaarsbijeenkomst Priester- en Diakenopleiding Bovendonk’)

 

 

Andere berichten