Nieuwjaar 2009: méér dan goede voornemens

2 januari 2009

Op nieuwjaarsdag, de achtste dag van Kerstmis, viert de Kerk in de liturgie het hoogfeest van Maria, Moeder van God. Tijdens de pontificale eucharistieviering in de kathedrale kerk van Breda, heeft bisschop Van den Hende het bisdom van Breda toegewijd aan Maria, de Moeder des Heren.

De bisschop deed dat in een gebed vóór de zegen. De toewijding bestond eruit dat de bisschop de gelovigen in het bisdom toevertrouwde aan de voorspraak van Maria, en tevens alle medebewoners van West-Brabant en Zeeland.

Meer dan goede voornemens
“De toewijding aan Maria, aan het begin van het nieuwe jaar, is meer dan goede voornemens maken. Het betekent: aan Maria vragen om met je mee te bidden tot God, opdat God je de nodige kracht en inspiratie geeft, teneinde je verlangen om in geloof en vertrouwen te leven waar te kunnen maken,” aldus de bisschop.

Verbond
De bijbelse term toewijding betekent: je aan God geven om in zijn Verbond te leven. Bisschop Van den Hende: “Op heel intense wijze heeft Maria, de Moeder van de Heer, dat gedaan. Maria stond open voor Gods plan van heil in onze geschiedenis. Maria antwoordde de engel: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38). Maria stond dichtbij het kruis, waaraan Jezus zou sterven (Joh. 19, 24b-27). Maria bad samen met de apostelen om de heilige Geest (Hand. 1, 14). De toewijding aan Maria betekent dat wij zoals Maria de weg van geloof en vertrouwen willen gaan in verbondenheid met de Heer.”

Geleid door Maria
“Door U hebben wij Jezus ontvangen, ‘het Licht van de wereld’, en op het kruis heeft Hij ons aan U toevertrouwd,” zo bad de bisschop (Joh. 19, 26-27). En: “In alles willen wij ons door U laten leiden als onze Moeder en Koningin. Vorm ons naar Jezus’ beeld, leer ons te luisteren naar Gods woord en er naar te leven, leer ons gehoorzaam te zijn aan de heilige Geest, en verbonden te blijven met de Kerk.”

Geloof en vertrouwen
Maria die de woorden van de Heer in haar hart bewaarde en overwoog (Lc. 2, 19) is een groot voorbeeld van geloof en vertrouwen in God. In het gebed van toewijding aan Maria heeft de bisschop voor het bisdom gevraagd om zo’n groot geloof en vertrouwen in God, in het komende jaar 2009.

Maria is de patroonheilige van het bisdom van Breda. In mei 2009 onderneemt het bisdom een bedevaart naar Lourdes met als thema: ‘Mij geschiede naar uw Woord’ (Lc. 1, 38).


Mozaïek in Lourdes. (Foto: bisdom van Breda)

 

Andere berichten