Nieuwe wekelijkse vergadering bisdombestuur

12 november 2007

Op vrijdag 9 november vergaderde het bisdombestuur van het bisdom Breda voor de eerste maal in een nieuwe, bredere samenstelling.

Voorheen vond wekelijks een vergadering van de dagelijkse leiding plaats. In de dagelijkse leiding van het bisdom van Breda hadden zitting: de bisschop, de bisschop-coadjutor, de vicaris-generaal en de diocesaan directeur.

In de nieuwe opzet van het bisdombestuur zijn naast bisschop Van den Hende, vicaris-generaal Vincent Schoenmakers en diocesaan directeur Bob van Geffen ook direct betrokken: de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, en de kanselier mgr. Harry Lommers. Tevens is aanwezig bij de vergaderingen de persfunctionaris van het bisdom, Daphne van Roosendaal, behalve wanneer onderwerpen aan de orde zijn die vragen om een besloten vergadering.

Het is op grond van bevindingen van de voormalige dagelijkse leiding en mede in het licht van ervaringen van bisschop Van den Hende als vicaris-generaal dat deze stap naar een bredere vergadering is gezet. “We hopen op deze wijze nog meer tot een goede afstemming en samenwerking te komen, in de dienst aan ons bisdom,” aldus bisschop Van den Hende.

Andere berichten