Nieuwe website Bisdom Breda

17 januari 2017

Op 21 december 2016 lanceerde het Bisdom Breda een nieuwe site. De site is voorzien van het nieuwe logo van het bisdom. Dit logo is gebaseerd op het vroegere bisdomwapen. Het logo bestaat uit een rode voorstelling van Maria Ten Hemelopneming omgeven door de drie schuinkruisjes van de stad Breda.

“De website is onderdeel van de vernieuwing van de huisstijl van het bisdom,” zegt Daphne van Roosendaal, de communicatieregisseur van het bisdom. “We veranderen niet alleen de site maar ook onze enveloppen en ons briefpapier. In de toekomst wordt ook in samenwerking met hen de site van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk aangepakt,” vervolgt Daphne.

“De vernieuwing was technisch nodig. De vorige website was inmiddels tien jaar oud. Ook was het goed de vormgeving te vernieuwen.omdat ook wat dat betreft de ontwikkelingen op het web niet stil staan.”

Daphne licht de structuur van de website toe. “In het midden van de homepage staan dossiers over actuele onderwerpen.” Daphne noemt ze op: “Roeping, Wereldjongerendagen, de Vastenestafette en het Lopend Vuurtje. De bezoeker vindt de diocesane agenda op een centrale plaats en nieuwsberichten. Helemaal onderaan staan er links naar de met het bisdom verbonden sites.”

De site biedt ook nieuwe faciliteiten. Een daarvan is de mogelijkheid om filmpjes op de site te plaatsen. Het eerste filmpje op de site gaat over de priesterwijding van Thai Nguyen. Dit is een heldere en instructieve film over de priesterwijding, waarin rector Schnell de liturgie van de priesterwijding uitlegt en vertelt hoe iemand priester wordt.

Voor mensen die willen weten waar ze op zondag de heilige Mis kunnen bezoeken of bij welke parochie ze horen, is de zoekfaciliteit zoekparochie.nl toegevoegd. Via een postcode en een huisnummer vind je de dichtst bij zijnde parochie en contactgegevens. Op de site van het bisdom is ook een overzicht te vinden van alle parochies van het bisdom Breda.

Van Roosendaal is tevreden over de vernieuwde webstek: “De site heeft een heldere structuur en een rustige uitstraling. Ik hoop dat bezoekers er makkelijk de weg vinden en de informatie die ze zoeken.”

Het extranet komt in de loop van januari beschikbaar.

Andere berichten