Nieuwe voorzitter Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR)

20 augustus 2010

Het Algemeen Bestuur van de Diocesane Katholieke Schoolraad Breda (DKSR) heeft de heer drs. Titus Frankemölle gekozen tot voorzitter. Dit gebeurde in de vergadering van 1 juni en op voordracht van de bisschop van Breda, mgr. Van den Hende.

De heer Frankemölle maakt sinds 2008 deel uit van het bestuur van de DKSR als een van de drie vertegenwoordigers van de bisschop in het bestuur. Hij volgt de heer Simon Kuyten smm op, die per 1 februari jl. is teruggetreden als voorzitter en bestuurslid. In de tussenliggende periode heeft de heer drs. Jos Brand, vice-voorzitter van het bestuur, de voorzittersfunctie waargenomen.

De heer Frankemölle is sinds 1 augustus Algemeen Directeur van de Kwadrant Scholengroep. Daaronder vallen het Cambreur College te Dongen en het Hanze College in Oosterhout. Voorheen was hij werkzaam aan het Zeldenrust-Steelantcollege te Terneuzen in de functie van voorzitter van de Centrale Directie. De heer Frankemölle volgt de diakenopleiding van het bisdom Breda aan de Priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

In het bestuur van de Diocesane Katholieke Schoolraad is, eveneens als vertegenwoordiger van de bisschop, met ingang van 1 juli 2010 de heer Fons Schelfhout benoemd. De heer Schelfhout is directeur van de rooms-katholieke basisschool Jan van Schengenschool te Heinkenszand.

De derde vertegenwoordiger van de bisschop in het bestuur van de DKSR is mevrouw M. Dikkers-Oomen. Zij maakt al langere tijd deel uit van het algemeen bestuur van de DKSR.

Per 1 april werd de heer Jan Meeusen benoemd als teamleider a.i. van de identiteitsbegeleiders van iXc-DKSR, de werkstichting van de DKSR. Hij is sinds 2004 werkzaam als identiteitsbegeleider voor de DKSR en blijft naast zijn leidinggevende werkzaamheden ook begeleidingsactiviteiten uitvoeren.

 

Andere berichten