Nieuwe verspreiding Analecta van het bisdom van Breda

4 december 2009

Met ingang van de jaargang 2008 is gekozen voor een nieuwe opzet van de verspreiding van de Analecta van het bisdom van Breda. De uitgave wordt voortaan als pdf per e-mail verzonden aan pastorale beroepskrachten. Parochiebesturen, personen zonder e-mail en bepaalde abonnees zullen de uitgave per post blijven ontvangen.

De verspreiding van de pdf naast de reguliere verspreiding maakt het mogelijk de uitgave voortaan in eigen huis te produceren, dat wil zeggen door het secretariaat van het bisdomkantoor. Voorheen werd de gehele uitgave extern gedrukt.

De inhoud van Analecta wordt bepaald door officiële berichten en documenten en door preken en toespraken van de bisschop. Omdat de necrologieën die werden aangeleverd veelal van ongelijke kwaliteit waren, is besloten deze rubriek niet meer op te nemen.

De pdf van de Analacta wordt tevens gepubliceerd op het extranet van het bisdom. Het extranet is toegankelijk voor pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders met een officiële benoeming.

Andere berichten