Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar

10 juli 2020

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Deze versie is van 10 juli 2020. Onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel zijn in het protocol opgenomen.

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

De nieuwe versie van het protocol, voor zowel gelovigen, bedienaren als gebouwen en het bijhorend factsheet, is hieronder te downloaden:

 


(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten