Nieuwe uitgave: Programmagids 2013-2014

28 augustus 2013

In de eerste week van september verschijnt de nieuwe Programmagids 2013-2014 van het bisdom van Breda. De Programmagids bevat het diocesane aanbod voor parochies en parochiekernen en de (inter)parochiële caritas-instellingen.

Gratis extra exemplaren
De Programmagids wordt verzonden met het Bisdommagazine, dat eveneens volgende week verschijnt. Bij het bisdomkantoor kunnen gratis extra exemplaren van de Programmagids worden opgevraagd voor verdere verspreiding (via T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl). Dit geldt ook het Bisdommagazine.

Het appèl van het Evangelie beantwoorden
“Het aanbod in deze Programmagids is zo opgesteld dat het allen die meewerken in de parochies van het bisdom van Breda ondersteunt het appèl van het Evangelie te beantwoorden,” schrijft bisschop Liesen in het voorwoord. “Nieuwe evangelisering krijgt gestalte in viering, in diaconale dienst en in persoonlijke vorming en toerusting.”

“Paus Franciscus geeft een sterk getuigenis en roept voortdurend op de eenvoud en radicaliteit van het evangelie opnieuw gestalte te geven. Het is goed bij alles wat in deze gids aangekondigd wordt te bedenken dat het allereerst een hulpmiddel is om persoonlijk en als geloofsgemeenschap antwoord te geven aan de Heer die zegt: ‘Bekeert U en gelooft in het Evangelie’,” aldus de bisschop.

Op twee aparte pagina’s besteedt de Programmagids aandacht aan twee bijzondere gebeurtenissen: het 30-jarige jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, en de Bisdombedevaart 2014, waarvoor de voorbereidingen zullen starten.

30 jaar Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
Eind 2013 bestaat de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk 30 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een serie activiteiten. Heel bijzonder met een gebedsesttafette die vanwege dit jubileum wordt gehouden. Deze start op 24 november en eindigt op Roepingenzondag 11 mei 2014. Parochies worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze estafette. Voor een positief roepingenklimaat in parochies is gebed bijzonder belangrijk. Enerzijds het persoonlijke gebed. Anderzijds de grote gebeden van de Kerk en van de heiligen, en het liturgisch gebed, waarin de Heer ons voortdurend op de juiste wijze leert bidden (Benedictus XVI, encycliek Spe salvi, 34).

Bisdombedevaart naar Polen
Het komende jaar starten ook de voorbereidingen voor de bisdombedevaart 2014 naar Polen. Deze wordt georganiseerd in de herfstvakantie (zaterdag 18 – zaterdag 25 oktober) en heeft als thema ‘Open je hart voor Christus’. Met deze woorden van de zalige paus Johannes Paulus II zal het bisdom van Breda, tijdens al weer de vierde bisdombedevaart, belangrijke plaatsen bezoeken uit het leven van deze paus. Zijn geboorteplaats Wadowice, Krakau, De Zwarte Madonna en het concentratiekamp Auschwitz worden bezocht. Deze plaatsen hebben ieder op eigen wijze zijn leven gekleurd. ‘Open je hart voor Christus’ was zijn oproep aan iedere gelovige. Johannes Paulus II is hierin op unieke wijze voorgegaan. Vrij van angst heeft hij ervan getuigenis afgelegd tijdens zijn pontificaat en onvermoeibaar was zijn getuigenis van het Evangelie. Hij wist velen met zijn charisma te bezielen en te raken.

Download de Programmagids, klik hier

 

Andere berichten