Nieuwe uitgave over het Begijnhof in Breda: ‘Het geschrevene blijft’

12 juni 2015

Op 27 mei werd in het Begijnhof het boek ‘Het geschrevene blijft: het archief van het Begijnhof Breda’ gepresenteerd. Dit boek verschijnt in een reeks werken die zal verschijnen naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof in 2017.

Het Begijnhof te Breda behoort samen met dat van Amsterdam tot de best bewaarde begijnhoven van Nederland. Het vormt een oase van rust in de hectische binnenstad. Vanaf de middeleeuwen is het een plaats die een religieuze sfeer ademt.

In het boek dat nu is verschenen staat het archief van het Begijnhof centraal. Dit archief beslaat een periode van meer dan 700 jaar. Het is in bewaring gegeven aan het Stadsarchief te Breda. Door middel van digitalisering is nu archief toegankelijk voor een breed publiek en rechtstreeks te consulteren via de website van het Stadsarchief te Breda.

In het in nationaal programma ‘Metamorfoze’ voor het behoud van het papieren erfgoed werken Stichting het Begijnhof en het Stadsarchief Breda samen met de Koninlijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.

Het boek bevat een inventarislijst van het begijnhofarchief, een uitgave van de regestenlijst en hoofdstukken over de organisatiestructuur van het begijnhof, de financiën en persoonlijke gegevens over de begijnen zelf. Ook is er een hoofdstuk over de relatie tussen het Begijnhof en de Nassaus.

Op het Begijnhof in Breda woonden begijnen tot 1990, toen de laatste begijn op dit begijnhof overleed. Sindsdien wonen op het Begijnhof enkel ongehuwde dames onder wie tot voor kort enkele religieuzen van andere congregaties. Begijnen zijn in strikte zin geen religieuzen. Het zijn ongehuwde vrouwen die de eenvoudige geloften van kuisheid en gehoorzaamheid afleggen aan de uit eigen kring gekozen overste.

Van 1674 tot 1990 kende het Begijnhof een eigen pastoor. Na de oprichting van het bisdom Breda in 1853 vervulden verschillende pastoors van het Begijnhof de functie van vicaris-generaal van het bisdom. Onder degenen die deze functies combineerden bevond zich ook de latere bisschop P. Hopmans. Hij was van 1908 tot 1914, het jaar dat hij tot bisschop benoemd werd, pastoor van het Begijnhof.

Het boek is te verkrijgen bij het Begijnhofmuseum, Catharinastraat 29 te Breda.

W. Mastenbroek…[et al], Het geschreven blijft : het archief van het Begijnhof Breda. Breda, Stichting Breda’s Begijnhof Museum, 2015. ISBN: 978.90.823716.0.4

 

 

Andere berichten