Nieuwe stafleden voor Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

22 februari 2020

Aan het einde van het studiejaar op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, zullen enkele wijzigingen in de staf van de opleiding worden doorgevoerd. Dit studieweekend worden de studenten van de wijzigingen op de hoogte gebracht.

Diaken Vincent de Haas en studierector Ben Hartmann zullen aan het einde van het studiejaar afscheid nemen. Diaken De Haas is met een kleine onderbreking bijna 25 jaar in verschillende functies aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk verbonden geweest. Hij heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en aangegeven nog een keer een switch te willen maken en andere verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Ben Hartmann is vijf jaar geleden tot studierector benoemd. Naast zijn taak als studierector is hij ook secretaris-generaal van het bisdom Breda en directeur van het Sint Franciscuscentrum. De veelheid van verantwoordelijkheden maakt dat hij niet altijd voldoende aan zijn taken als studierector toekomt. Dit heeft geresulteerd in het besluit om voor hem een andere studierector te zoeken.

Er worden twee nieuwe stafleden benoemd in de personen van pater Marc Lindeijer SJ en mevrouw Martine van Bouwdijk Bastiaanse – van Berckel. Pater Lindeijer is op dit moment spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Hij is door zijn orde geheel voor het bisdom Breda vrijgesteld. De bisschop heeft hem onlangs benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Breda met als speciaal aandachtsgebied de missionaire Kerk. Naast zijn taak als vicaris-generaal is pater Lindeijer ook gevraagd om lid te worden van de staf van Bovendonk als vormingscoördinator. Als staflid wordt hij verantwoordelijk voor de persoonsvorming en de pastorale vorming van studenten, met een zwaartepunt voor de jaren 5 en 6. Voor pater Lindeijer moet nog wel een nieuwe spirituaal gevonden worden.

Mevrouw Martine van Bouwdijk wordt studieprefect. Mevrouw van Bouwdijk komt uit de onderwijswereld, heeft ruime ervaring met volwassenonderwijs en het coachen van mensen. Daarnaast heeft zij in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch teams begeleid in conflictsituaties en processen van verandering. Zij kent de wereld van het bisdom en de parochies goed. Met haar expertise als onderwijsdeskundige kan zij zeer behulpzaam zijn om de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk bij de hedendaagse standaards in het volwassenonderwijs te brengen.

Van diaken Vincent de Haas en Ben Hartmann wordt middels een symposium op zaterdag 27 juni 2020 afscheid genomen.

Andere berichten