Nieuwe serie ‘Winteravonden’ voor jongeren

22 januari 2008

Jeruzalem is een heel eind lopen. En toch liep Stijn Oosterling, op dit moment geestelijk verzorger in een jeugdgevangenis, een tijd geleden alleen en met slechts een rugzak op zijn rug de hele afstand. Hij deed er meer dan een jaar over. Op vrijdag 18 januari was hij te gast op de eerste Winteravond, georganiseerd door het jongerenplatform van het bisdom Breda.

De Winteravonden zijn inmiddels aan hun derde jaargang bezig en een vast onderdeel geworden van het diocesaan aanbod aan jongeren. Zo’n twintig jongeren waren bijeen tijdens de eerste avond in de kapel van het dekenaal centrum in Roosendaal. Geboeid luisterden zij naar het verhaal van Oosterling, om vervolgens met hem en elkaar in gesprek te gaan.

Passie voor…
De drie Winteravonden van 2008 hebben als motto meegekregen “Passie voor…”. Bij Stijn Oosterling stond ‘passie voor de weg’ centraal. De tweede avond, vrijdag 25 januari, heeft als motto ‘passie voor mensen’. Gast op deze avond is Hella van der Wijst van het KRO programma De Wandeling. De derde avond, 1 februari, komt mgr. de Jong, bisschop-referent voor de jongeren in Nederland. Met hem bespreken de jongeren zijn passie voor de Kerk.

Pittig
Marc Bollerman, jongerenwerker van het bisdom: “Het zijn pittige avonden, die Winteravonden. Het gaat echt ergens over en het zijn indringende verhalen die opkomen. Ik merk dat veel jongeren juist naar dit soort gesprekken op zoek zijn en de moeilijke vragen juist niet uit de weg gaan.”
Elke winteravond kent een vast programma. De jongeren komen eerst samen voor een korte meditatieve viering, die van te voren door een aantal van hen is samengesteld. Het eerste deel van het gesprek daarna staat in het teken van het verhaal van de gast, in het tweede deel worden elementen uit zijn of haar verhaal opnieuw opgepakt en krijgen de jongeren kans om te verwoorden wat dit voor hen betekent.

De winteravonden zijn voor jongeren van 17 tot 30 jaar. Aanmelden voor de twee komende avonden kan nog via jongerenpastoraat@bisdombreda.nl.
De avonden beginnen om 19:30 uur en duren tot 22:00 uur. Ze vinden plaats in Roosendaal in de kapel van het dekenaal centrum, Rector Hellemonsstraat 1.

Stijn Oosterling tijdens zijn tocht.

Andere berichten