Nieuwe ‘poll’ op de website

23 januari 2007

De landelijke actie Kerkbalans loopt nog een week, tot 28 januari. In het bisdom Breda neemt 50% van de gezinnen/personen deel aan de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Via een nieuwe poll op de bisdomwebsite kunt u aangeven of u ook meedoet aan Kerkbalans. Het motto van Kerkbalans 2007 is ‘Een kerk is van blijvende waarde’.

De poll vervangt de stelling ‘Bidden is de aandacht van je afwenden’. In twee weken tijd reageerden 83 stemmers. Bijna de helft was het oneens met de stelling (43,4%), 27,7% was het eens en 28,9% van de stemmers vroeg zich af: ‘hoezo?’

Daarom een korte toelichting. De stelling ging over bidden. Bidden doen we met-Christus-mee. En Hij leerde ons bidden: Úw rijk kome, Úw wil geschiede, Úw naam worde geheiligd. Dat is wat anders dan míjn rijke kome.
Concreet: als iemand die je nabij is ziek is en je bidt voor haar of hem dan bid je uiteindelijk: God geef hem wat goed is voor hem. En geef ons (daarmee) vrede.

Dat is iets anders dan dat moet gebeuren wat je zelf wilt. Vandaar de stelling: bidden is de aandacht van je afwenden.

De stelling over Kerkbalans zal wellicht wat minder vragen oproepen.

Andere berichten