Nieuwe pastoor voor de Sint Norbertusparochie in Roosendaal

23 juni 2023

In de Sint Norbertusparochie van Roosendaal is in het weekend van 4 juni 2023 bekend gemaakt dat pater Klemens Hayon SVD de nieuwe pastoor wordt van deze parochie. Pater Hayon wordt met ingang van 1 september 2023 benoemd tot pastoor, in opvolging van pater Marc Lindeijer SJ die per diezelfde datum eervol ontslag krijgt als pastoor van de parochie. Met de benoeming van pastoor Hayon komen ook de pastoorstaken in de Norbertusparochie te liggen bij de paters van de SVD.

Per 1 november 2021 werden pastorale taken in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal toevertrouwd aan de Sociëteit van het Goddelijk Woord (SVD). In de pastorie bij de St Josephkerk kwam een communiteit van de SVD, met pater Antony Varghese, pater Igo Renjaan en pater Bert Wooning (de laatste werd inmiddels opgevolgd door pater James Arul SVD). Pater Varghese en pater Renjaan werden kapelaan in het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie, onder leiding van Pater Marc Lindeijer SJ. Pater Lindeijer was met ingang van 1 september 2021 tot pastoor van de Sint Norbertusparochie benoemd. Hij heeft zich ingespannen om de parochie tot nieuw leven te brengen en in de Roosendaalse samenleving heeft hij gezicht gegeven aan de parochie. Daarnaast heeft hij de komst van de SVD voorbereid. De bisschop is hem dankbaar voor zijn grote inzet. Pater Lindeijer neemt op zondag 27 augustus afscheid van de Sint Norbertusparochie (de afscheidsviering begint om 11.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Kade).

Pater Klemens Hayon wordt met ingang van 1 juli 2023 lid van de communiteit van de SVD – in opvolging van pater Antony Varghese. De Sint Norbertusparochie neemt afscheid van pater Varghese op zondag 25 juni, tijdens en na de viering om 11.00 uur in de H.-Maria-Hemelvaartkerk in Nispen.

De nieuwe pastoor van de Norbertusparochie is 54 jaar oud en afkomstig uit Indonesië. In Indonesië is hij toegetreden tot de SVD en 25 jaar geleden tot priester gewijd. In 2001 kwam hij naar Nederland. Hij vervulde verschillende pastorale en diaconale functies in parochies en in de samenleving. Sinds 2010 is hij vice-provinciaal van de SVD. De afgelopen zes jaren was hij werkzaam in Den Haag. In de maanden juli en augustus laat pastoor Lindeijer hem kennis maken met de Sint Norbertusparochie. Op zondag 3 september wordt pater Klemens Hayon geïnstalleerd als pastoor. De viering vindt plaats in de Sint-Josephkerk om 11.00 uur.

Foto: Parochie De Vier Evangelisten (Den Haag)

Andere berichten