Nieuwe parochiebestuurders verdiepen zich in communicatie

2 november 2016

Op maandag 31 oktober vond de voorlaatste bijeenkomst plaats van de basiscursus parochiebesturen. Voordat de deelnemers volgende week in Breda kennismaken met de medewerkers en afdelingen van het bisdom, ging de laatste van vier bijeenkomsten op Bovendonk in Hoeven over de parochie en communicatie.

Cursusleider diaken Jan Foesenek heette speciaal op deze avond Henk Bakker welkom en Daphne van Roosendaal. Henk Bakker is professioneel werkzaam in de communicatie en parochiebestuurder in de parochie van de Heilige Familie in Breda. Daar heeft hij de portefeuille communicatie. Daphne van Roosendaal is communicatieregisseur van het bisdom Breda.

Geloof en opbouw van de gemeenschap
Pastoor Peter de Rooij, die de jaarlijkse cursus samen met Jan Foesenek leidt, opende de avond met gebed en een lezing uit de Bijbel uit een van de brieven van Paulus. Hij noemde Paulus een groot communicator: “Paulus verkondigde, onderwees, schreef brieven. In de parochies nu wordt veel communicatie gebruikt. De intentie moet eigenlijk steeds dezelfde zijn, namelijk: de verkondiging van het geloof en de opbouw van de gemeenschap.” Vervolgens schetste hij het belang van communicatie vanuit de parochiepraktijk.

Tijdens de eerdere twee bijeenkomsten was communicatie al enkele malen aan de orde. Jan Foesenek: “Communicatie is een wezenlijk aspect van het bestuurlijk handelen. Denk aan de stijl van besturen en leiding geven. De opdracht aan het bestuur is: eenduidige communicatie. Naast externe communicatie is daarbij de interne communicatie van belang.”

Identiteit en imago
Daarna sprak Henk Bakker over identiteit en imago. “Het zijn woorden die eigenlijk altijd langskomen als het gaat over communicatie,” vertelde hij. “Ze zijn met elkaar verbonden. Maar wat wordt er precies mee bedoeld?” Hij paste de begrippen toe op de situatie van de gefuseerde parochie: “Dan gaat het bij identiteit om de vraag hoe je jezelf omschrijft. Wie ben je? Maar vergeet niet ook jezelf af te vragen hoe mensen jou zien. Wat is je imago? En ook: wat is je reputatie?”

“De vraag ‘wie ben ik?’ is een vraag die zich sterk doet gelden bij parochies en gefuseerde parochies. Wat maakt je tot een unieke gemeenschap, waarin onderscheid je je van anderen? Heb je een missie of intentie als parochie? Hoe profileer je je dan? Waaruit blijkt dat?” Daarmee thematiseerde hij zaken als gedrag, logo en de toon van de parochie.

Communicatieplan en kernboodschap
Daphne van Roosendaal op haar beurt nam de deelnemers mee langs de stappen die onderdeel uitmaken van een communicatieplan. Ze sprak over doelgroepen en stakeholders en over communicatiemiddelen die je kunt inzetten als parochie. “Investeer daarbij in een kernboodschap,” benadrukte ze. “Zowel voor een project, als activiteit, of voor de parochie als geheel is dat de moeite waard.”

Daarmee sloot ze aan bij het verhaal van Henk Bakker daarvoor over identiteit en imago. Van Roosendaal: “Alleen als je een hele heldere boodschap hebt over wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt, kun je consistent communiceren vanuit een positief verhaal.”

Dat het investeren in een kernboodschap de moeite waard is, bleek tijdens de daaropvolgende oefening. De deelnemers merkten dat het opstellen van een goede kernboodschap niet eenvoudig is, maar wel dwingt om positief te formuleren en je ook gevoelig maakt voor de percepties van doelgroepen en stakeholders. Zo helpt een kernboodschap om de boodschap beter af te stemmen op verschillende ontvangers.

 

Andere berichten