Nieuwe parochie: Johannes de Doper

24 juni 2019

Het samenwerkingsverband Alphen-Gilze fuseert per 1 januari 2020 tot één parochie. Vanaf volgend jaar gaan de zes parochies van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten verder als de Johannes de Doperparochie. De fusie van deze parochies is een van de laatste die voortkomt uit de beleidsnota ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ (2007).

Johannes de Doper
Eind november 2018 werd aan de zes al samenwerkende parochies gevraagd mee te denken over een nieuwe naam voor de nieuwe parochie. Uit de inzendingen kwam een shortlist naar voren waarop vervolgens gestemd kon worden. De naam Johannes de Doper bleek favoriet: Bijna de helft van de 278 respondenten koos voor deze naam.

Vast vertrouwen in God
“Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament,” zo opent de kanselmededeling die namens het pastorale team en de parochiebesturen op 12 en 13 mei in de parochies is voorgelezen. Deze vervolgt: “Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.”

Het pastorale team en de parochiebesturen verklaren verder: “Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken. In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de zes kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.”

Op zondag 5 januari 2020 bezoekt bisschop Liesen de Johannes de Doperparochie en draagt hij de heilige mis op bij gelegenheid van de start van de nieuwe parochie.

(Foto: Nieuwe Parochiebestuur per 1 januari 2020. Vlnr: Staand: Peter Dirven, Jos Vanhooren, Pastoor Demmers, Ine Ultee en Jan Verhoeven. Gehurkt: Nicole Broekman en Ernest olde Scheper. Bron: Parochie St. Petrus’ Banden)

Andere berichten