Nieuwe Open Kerkendag voor Brabant en Zeeland: 10 juni

27 maart 2019

Er komt een vervolg op de Open Kerkendag die in 2017 voor het eerst werd gehouden. De tweede Open Kerkendag vindt plaats op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019. Parochies in het Bisdom Breda worden uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Het doel van de Open Kerkendag is dat er op deze dag zoveel mogelijk kerkgebouwen – katholiek, protestants en herbestemd – open zijn voor publiek. De Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle burgers te betrekken bij de toekomst van hun kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming.

Vanuit het Bisdom Breda is vicaris Paul Verbeek betrokken bij de organisatie.

De eerste Open Kerkendag werd gehouden als ‘Brabantse Open Kerkendag’ op 26 november 2017, op initiatief van Stichting De Brabantse Hoeders. In het Bisdom Breda werden toen parochies in de provincie Zeeland al uitgenodigd om zich aan te sluiten. In totaal deden 42 kerkgebouwen in het Bisdom Breda mee.

Ook nu weer kunnen zowel parochies in Brabant als parochies in Zeeland meedoen met de Open Kerkendag. De website www.openkerkenbrabant.nl is daarvoor inmiddels verbreed naar www.openkerkendag.nl. En bij de veelgestelde vragen op de site wordt vermeld: In de gehele provincie Noord-Brabant en Zeeland doen kerken mee aan de Open Kerkendag.

Op de website zal een digitale kaart beschikbaar komen, waarop te zien is welke kerkgebouwen open zijn.

Vorig jaar maakten de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch samen een Magazine voor de Open Kerkendag met daarin een plattegrond van het kerkgebouw die parochies konden gebruiken om bezoekers te verwelkomen.

Downloads:

H. Antoniuskathedraal in Breda. (Foto: Johan Wouters)

Andere berichten