Nieuwe Nieuwsbrief voor de Vicariaten

11 september 2012

De vicariaten Middelburg en Breda, waarvan op woensdag 20 juni 2012 de start feestelijk werd gevierd met een plechtige eucharistieviering, zijn een nieuwe Nieuwsbrief gestart. De Nieuwsbrief verschijnt voor beide vicariaten en is een opvolger van de Resonans van het dekenaat Het Markiezaat en de Deining van het dekenaat Zeeland.

De nieuwsbrieven van de vicariaten zullen gedeeltelijk dezelfde informatie bevatten en gedeeltelijk vicariaat-eigen informatie.

De eerste versie van de nieuwsbrief bevat de aankondiging van bezoeken die bisschop Liesen aan de samenwerkingsverbanden zal brengen. De bezoeken vinden plaats in het Jaar van het Geloof en starten in december.

Uiteraard is er ook aandacht voor het afscheid van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers op 30 september, het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013), benoemingen en jubilea.

Aanmelden
Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg, kan via email Vic.Middelburg@bisdombreda.nl.
Aanmelden voor de Nieuwsbrief Vicariaat Breda, kan door een mail te sturen naar Vic.Breda@bisdombreda.nl.

De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de website van het bisdom van Breda (www.bisdombreda.nl), klik hier

 

Andere berichten