Nieuwe Nieuwsbrief Bovendonk over diaconaat

28 november 2014

Tijdens de roepingenvesper op zondag 9 november hebben zich 45 nieuwe leden aangemeld voor de gebedskring roepingen van het bisdom. Er zijn nu ruim 160 mensen lid van de diocesane gebedskring. Dit schrijft rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding in zijn begeleidende brief bij de nieuwsbrief van de opleiding.

De nieuwsbrief van Bovendonk staat in het teken van het diaconaat. De aanleiding daarvoor is dat het op 21 november 2014 precies vijftig jaar geleden was dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) het diaconaat als zelfstandig ambt in de Kerk hersteld is. Dit gebeurde met het aannemen van de Dogmatische Constitutie ‘Lumen Gentium’.

Rector Schnell: “In de Nederlandse bisdommen is 50 jaar later het diaconaat niet meer weg te denken. Het gaat hier om een eigen roeping als medewerker van de bisschop en van de priesters. Sinds 2001 leidt Bovendonk ook diakens op. Het verheugt ons dat we uitgerekend in de maand van het 50-jarig jubileum van het herstel van het permanent diaconaat de wijding van enkele diakens in het bisdom Rotterdam mee mogen maken.”

 

Andere berichten