Nieuwe Locatie Diaconale Stad Roosendaal

24 oktober 2012

Zr. Albertina, de vroegere overste van de zusters franciscanessen van Mariadal te Roosendaal, opende donderdag 18 oktober 2012 de nieuwe locatie van de Diaconale Stad Roosendaal.

Bij de opening waren vertegenwoordigers van het Roosendaalse maatschappelijke middenveld, het pastorale team van de stad, de diverse parochie- en caritasbesturen, de Raad van Kerken en de PKN-gemeente in Roosendaal aanwezig.

De nieuwe locatie is gevestigd in het vroegere moederhuis Mariadal van deze zusters. “Voorheen werkten we vanuit het H. Hartklooster waar ook het dekenaat Het Markiezaat gevestigd was,” vertelt Benedict Laval, de projectcoördinator van de Diaconale Stad Roosendaal. “Toen de dekenale structuren werden afgebouwd en vervangen door die van de twee vicariaten, moesten we op zoek naar nieuwe ruimtes. Deze hebben we kunnen vinden.” “Het gaat wel om een tijdelijke huisvesting,” benadrukt Laval. “Deze locatie biedt ook voordelen. Buiten ons zijn er verschillende non-profitinstellingen in Mariadal. Met sommige zoals het Taalhuis (dat Nederlandse lessen voor buitenlandse vrouwen verzorgt) en het Vluchtelingenwerk zijn er ook inhoudelijke raakvlakken.”

“In het klooster maken we gebruik van de vroegere woonkamer van de zusters,” vertelt Benedict. “In deze kamer komen we ook samen voor onze vieringen. Daarvoor is een deel afgescheiden. Daarnaast houden we hier onze maandelijkse samenkomsten. Deze zijn geënt op die van de San Egidiogemeenschap te Antwerpen. We bidden eerst samen en dan is er een gezamenlijke soepmaaltijd met geloofsgesprek. Onze belangrijkste activiteit is momenteel het Maatjesproject. We richten ons op de ‘oudere ouderen’, mensen boven de tachtig jaar. Door dit project proberen we te voorkomen dat ze in een isolement raken. Ze krijgen bezoek van een maatje. Om maatjes te krijgen werken we nauw samen met het Norbertuscollege in Roosendaal. Leerlingen hebben de mogelijkheid bij ons hun maatschappelijke stage te vervullen, maar er zijn ook oudere maatjes.”

De Diaconale Stad Roosendaal is een van de diaconale centra van het bisdom van Breda, die erop gericht zijn de diaconale aanwezigheid van de Kerk meer zichtbaar te maken.

 

Andere berichten