Nieuwe leden parochiebesturen gastvrij ontvangen in bisdomkantoor

29 november 2017

Met soep, koffie en broodjes ontving de staf van het bisdom op maandag 27 november 2017 recent benoemde leden van parochiebesturen. De avond begon rond 18.00 uur en eindigde omstreeks 21.30 uur. Deze bijeenkomst markeert traditiegetrouw het slot van de introductiecursus voor nieuwe parochiebestuurders. Deze cursus beslaat vijf avondbijeenkomsten. De cursus telde dit jaar twaalf deelnemers.

Geerten Kok, de bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw, presenteerde de avond. Bisschop Liesen heette de deelnemers hartelijk welkom. De bisschop bedankte hen voor het werk dat zij, in deze niet eenvoudige tijd, voor de Kerk doen. Hij belichtte de zes beleidsterreinen, zoals gedefinieerd in de beleidsnota ‘In duizend gezichten van Uw volk’, namelijk geloof, personeel, financiën, pastoraat, gebouwen en bestuur. Secretaris-generaal Ben Hartmann verzorgde een toelichting op de structuur van de diocesane diensten.

Kennismaking met bisdommedewerkers
Annemiek Waij en Frank van der Linden behandelden in kleinere groepen het werk van de afdelingen personeelszaken en bouwzaken van het Bisdom Breda. Frank van der Linden benadrukte in zijn presentatie dat het bisdom momenteel 96 kerkgebouwen in gebruik heeft. Daarvan bevinden zich er 44 in het vicariaat Breda en 52 in het vicariaat Middelburg. Hierbij komen 8 kapellen in het vicariaat Breda en één kerk in deelgebruik. In het vicariaat Middelburg zijn er daarnaast nog 6 toeristenkerken, 5 kapellen en vier kerken in deelgebruik. Het bisdom heeft ook nog de zorg voor de eigen gebouwen (bisschopshuis en bisdomkantoor) en de pastorieën van de parochies.

De afdeling bouwzaken ondersteunt de parochiebesturen in de bouwkundige en technische zorg voor de kerkelijke gebouwen. Zo helpt de afdeling bij subsidieaanvragen voor restauraties. De afdeling bouwzaken adviseert tevens de bisschop over de bouwkundige staat van de gebouwen en de machtigingen die parochiebesturen aanvragen. Van der Linden stond ook kort stil bij de rol die de afdeling speelt bij de keuzes in technische oplossingen bij restauraties, de verwarming van de kerken en het plaatsen van zend-ontvangstinstallaties op kerktorens.

De cursus voor nieuwe parochiebestuurders wordt verzorgd door emeritus-pastoor Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek. Zij behandelen met de deelnemers met name onderwerpen uit het Algemeen reglement bestuur van een parochie (ARBP). De voorlaatste avond stond in het teken van communicatie. Hieraan nam communicatieregisseur Daphne van Roosendaal deel.

Deelnemers in gesprek op 20 november tijdens de avond over communicatie in de parochie.

 

Andere berichten