Nieuwe kanunniken in bisdom van Breda

12 september 2007

Bisschop Muskens heeft de priesters drs. P.C. de Maat, W.A.A. Poppe sm en drs. P.M.P. Verbeek benoemd tot leden van het kathedraal kapittel van het bisdom van Breda. Ze zijn maandag 10 september 2007 tijdens de kapittelmis in de kapel van het bisschopshuis geïnstalleerd door de proost (voorzitter) van het kapittel, vicaris-generaal drs. V. Schoenmakers.

Taken kapittel
Het kathedrale kapittel van Breda is een college van priesters om de bisschop terzijde te staan met advies. Tevens heeft het kapittel als consultoren-college een bijzondere taak wanneer er een nieuwe bisschop moet worden benoemd. Ook wordt het kapittel gehoord inzake belangrijke en buitengewone daden van beheer. Het kapittel kent daartoe een eigen statuut.

Nieuwe leden
P. Verbeek is deken van het dekenaat Zeeland. Als deken is hij qualitate qua lid van dit college.
P.C. de Maat is priester van het bisdom Breda, pastoor en teamleider van de parochies H.H. Petrus en Paulus te Middelburg en van Zuid-Walcheren. Hij is daarnaast diocesaan contactpersoon voor de betrekkingen tussen joden en katholieken én medewerker van de kerkelijke rechtbank.
Pater W. Poppe sm is lid van de congregatie der maristen. Hij is sinds 2001 werkzaam als eindverantwoordelijk priester voor de parochies, die samen de regio oost-Zeeuws-Vlaanderen vormen. Met zijn komst zijn de religieuzen weer in het kapittel vertegenwoordigd.

Wie verder?
Verder maken momenteel deel uit van het kapittel vicaris-generaal drs. V. Schoenmakers (proost), P. de Rooij, deken van het dekenaat het Markiezaat, drs. W. Wiertz, deken van het dekenaat De Baronie, R. van Bronswijk, pastoor van de parochies in regio de Dongemond, mgr. drs. H. Lommers, kanselier van het bisdom en drs. A. Kamps, pastoor van de parochies in Oosterhout.
Het kapittel bestaat nu opnieuw uit negen leden (de kanunniken), zes uit het Brabantse deel van het bisdom en drie uit de provincie Zeeland.

Andere berichten