Nieuwe initiatieven met jongeren in het bisdom Breda

9 november 2016

Jongeren in het bisdom Breda die meegingen naar de Wereldjongerendagen, ontvangen een dezer dagen het verslagboek van de WJD. Inmiddels is duidelijk dat zij en andere jongeren uit het bisdom elkaar blijven ontmoeten. Dit werkjaar staan er een aantal bijzondere activiteiten op het programma.

Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom Breda, vertelt enthousiast over het jongerenaanbod van Jong Bisdom Breda. Het nieuwe seizoen startte op 25 september met een jongerenbijeenkomst in Breda. Nina spreekt van “een gevarieerd programma met traditionele activiteiten en ook nieuwe initiatieven.”

Meerdaagse activiteiten
Ze doorloopt het programma: “Er zijn enkele meerdaagse activiteiten, dat is nieuw. Van 3 tot en met 5 februari 2017 zal er een tienerweekend plaatsvinden in de Sint Paulusabdij te Oosterhout. We sluiten in het eerste weekend van mei (6-7 mei 2017) aan bij de diocesane bedevaart naar Banneux. Het is de eerste jongerenbedevaart vanuit ons bisdom naar dit Maria-oord.”

‘Paus en pils’
Nina wijs ook op verschillende andere vernieuwingen in het aanbod. Een draagt de intrigerende titel ‘Paus en pils.’ Nina verklaart dit: “Dit is een initiatief van de jongeren die mee zijn geweest naar de Wereldjongerendagen in Krakau. Zij zochten verdieping. Vanaf 19 oktober komen ze maandelijks bij elkaar. De eerstvolgende keer is op 12 november. Het eerste deel van de avond lezen ze een tekst van de paus en praten hierover onderling. Daarna is het tijd voor een biertje, of een ander drankje. De avonden zijn bij een van de jongeren thuis en vinden plaats in een informele sfeer.”

Kerstmis en kerkelijk jaar
Buiten deze bijeenkomsten is er een kerstbijeenkomst op 17 december. Deze wordt gekoppeld aan een diaconale activiteit. Op zondag 5 maart is er een jongerenactiviteit in het begin van de Veertigdagentijd en op Palmzondag viert het bisdom de Wereldjongerendagen, dit keer op lokaal niveau.

Evenementen en overig aanbod
Nog niet alles is bekend. Nina wijst erop dat in het aanbod ook inmiddels traditionele evenementen zijn opgenomen zoals Theater in de Kerk (13 mei 2017 in Chaam) en de diocesane jongerenactiviteit ‘Laaiend Vuur’ (5 juni 2017 in Roosendaal). “Het gaat om een dynamisch aanbod,” aldus Nina. “Het groeit nog steeds. Soms verwijzen we jongeren ook naar het vormingsaanbod van Jong Katholiek. Via Jong Bisdom Breda maken we ook activiteiten van parochies bekend. Daarvoor maak ik gebruik van Facebook. Naast het bisdom zijn er ook diverse bewegingen en organisaties actief op het gebied van het jongerenpastoraat. Ook daar kunnen jongeren terecht.”

Diocesaan netwerk
Nina merkt een lichte groei van het aantal deelnemers. “De jongeren vormen een diocesaan netwerk. Het probleem is wel dat de afstanden in het bisdom groot zijn. Met name jongeren uit Zeeland moeten ver reizen. Zij hebben er veel voor over.”

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van Jong Bisdom Breda, kan de Facebook-pagina volgen. Daarop worden alle activiteiten vermeld. Deze worden ook vermeld op de website van het Sint Franciscuscentrum.

Nina: “Jongeren vormen een diocesaan netwerk.” De Wereldjongerendagen en andere activiteiten van het jongerenpastoraat dagen jongeren uit tot versterking van dat netwerk en tot geloofsverdieping. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten