Nieuwe functie Marc Bollerman (jongerenpastoraat)

10 september 2009

Marc Bollerman, medewerker jongerenpastoraat van het bisdom van Breda, aanvaardt een nieuwe functie binnen de Kerk. Hij wordt beleidsmedewerker jeugd en jongeren in Utrecht op het Secretariaat van de Nederlandse Kerkprovincie (SRKK). Daarnaast wordt hij medewerker voor de voorbereiding van de Nederlandse deelname aan de Wereldjongerendagen in Madrid in 2011.

‘Spannende baan’
Marc Bollerman: “Soms kom je een vacature tegen, zomaar, waardoor er ineens iets gaat kriebelen. In mijn huidige werk kom ik regelmatig op het SRKK in Utrecht voor overleg met andere jongerenwerkers van de verschillende bisdommen. Toen ik hoorde dat deze vacature ontstond, schoot er onmiddellijk door me heen dat het een bijzondere en ook spannende baan zou kunnen zijn. Natuurlijk solliciteer je dan nog niet meteen, maar het gevoel groeide dat dit een kans was die ik niet moest laten liggen.”

Jongeren, diaconie, Fakkelproject
Marc Bollerman werkte sinds 2001 voor het bisdom van Breda. Hij was werkzaam op het terrein van het jongerenwerk, en later ook op het terrein van de diaconie. De laatste jaren heeft hij naast het jongerenwerk gewerkt voor het Fakkelproject, een begeleidingstraject voor religieuze levensoriëntatie door het bisdom van Breda in samenwerking met de religieuzen.

De Kerk
Marc Bollerman: “De Kerk heeft vanaf mijn jeugd een belangrijke plek gehad. Voor mijn ouders was het heel gewoon dat ze hun kinderen daar mee naar toe namen. Vanuit die vanzelfsprekendheid is een fascinatie gegroeid voor de wereld van geloof en Kerk. Zo zelfs dat ik theologie ben gaan studeren en ik ben uiteindelijk in de Kerk gaan werken. Gaandeweg heb ik ontdekt dat je dit werk alleen maar kunt doen als je het doet vanuit een persoonlijk geloven. Waar de Kerk voor staat, de boodschap van het evangelie, de traditie: het is waardevol voor mij. Ik kan me haast niet voorstellen dat ik iets anders zou willen doen dan daarin en daarvoor te werken.”

Jongeren
In zijn nieuwe functie zal hij met en voor jongeren blijven werken. “Jongeren zijn in de Kerk van vandaag een kwetsbare groep. Wie vertelt hen nog waar het over gaat in geloof en Kerk? Waar kunnen zij terecht met hun vragen? Mijn plek is een beetje in het ‘voorportaal’ van de Kerk. Ik hou van wat er binnen gebeurt en laat het graag zien aan de jongeren.”

Zo werkte hij de laatste jaren samen met het jongerenplatform van het bisdom van Breda. “Van iedereen in het bisdom waar ik mee heb samen mogen werken, ga ik hen waarschijnlijk nog het meest van allemaal missen.”

Utrecht én Breda
Naast de aanstelling in Utrecht (0,8 fte) zal Marc Bollerman nog in een beperkte aanstelling (0,2 fte) werkzaam blijven op het bisdom van Breda.

Andere berichten