Nieuwe evangelisatie: presentatie werkinstrument bisschoppensynode

21 juni 2012

Op woensdag 19 juni presenteerden aartsbisschop Nikola Eterovic en bisschop Fortunato Frezza, secretaris en ondersecretaris van de Synode van bisschoppen het werkinstrument (Instrumentum Laboris) voor de dertiende bisschoppensynode over ‘Evangelisatie en het doorgeven van het christelijk geloof’. De synode vindt in Rome plaats van 7 tot 28 oktober 2012.

Jaar van het Geloof
Volgens aartsbisschop Eterovic zal het werk van de synode verrijkt worden door de opening van het Jaar van het Geloof op 11 oktober.

Het document bestaat uit een inleiding, vier hoofdstukken en een conclusie.

Jezus Christus
Het eerste hoofdstuk van het werkinstrument presenteert Jezus Christus als het goede nieuws voor de mensheid. Veel mensen zijn zich niet bewust van de kern van het christelijk geloof. De nieuwe evangelisatie volgt uit interne dynamiek van het geloof zelf. Het geloof wil de mensen in contact brengen met de rijkdom en de diepte van Gods openbaring in Jezus Christus.

Uitdagingen
Het tweede hoofdstuk gaat over de uitdagingen voor de nieuwe evangelisatie in de wereld van vandaag. In dit kader is een goed roepingenpastoraat van belang. De auteurs zoeken wegen om mensen die de Kerk verlaten hebben opnieuw te benaderen. Overal wordt de nieuwe evangelisatie gehinderd door een tekort aan priesters en religieuzen.

Geloofsoverdracht
Het derde hoofdstuk spreekt nadrukkelijk over de geloofoverdracht, het uiteindelijke doel van de nieuwe evangelisatie. Hindernissen voor de geloofsoverdracht kunnen zowel binnen als buiten de Kerk liggen. Het Jaar van het Geloof geeft elke christen de opdracht zich te bekeren zodat zijn of haar leven vrucht kan dragen. Deze bekering sluit onder andere ook de moed in misstanden binnen de kerkelijke gemeenschap aan te klagen en af te wijzen.

Middelen voor de nieuwe evangelisatie
In het vierde hoofdstuk gaan de samenstellers in op de middelen voor de nieuwe evangelisatie. Ze spreken over de inwijding in het geloof. Volgens de auteurs is het nodig om, vanuit een theologisch gezichtspunt, de volgorde van de initiatiesacramenten beter te begrijpen. De christelijke initiatie moet uitlopen op de viering van de eucharistie.

Het werkinstrument concludeert dat de nieuwe evangelisatie betekenis geeft aan ons geloof, het Woord van God meedeelt en hoop geeft aan de wereld.

Verschillende documenten
Het werkinstrument voor de synode is een vervolg op de ‘lineamenta’ die eind 2011 werden verspreid met het oog op deze synode. Na de synode volgt een slotdocument. De paus vat vervolgens de uiteindelijke conclusies samen en maakt deze aan de wereld bekend door middel van een apostolische exhortatie.

 

Andere berichten