Nieuwe datum Studiedag Liturgie 2016

27 januari 2016

Tijdens de Studiedag Liturgie zal de Diocesane Commissie voor Liturgie de aandacht vestigen op het Jaar van de Barmhartigheid. De Studiedag Liturgie was aangekondigd in de programmaoverzicht van het Sint Franciscuscentrurn voor 2 februari, maar wordt verplaatst naar dinsdag 26 april. Pastorale beroepskrachten, parochies en werkgroepen zijn hierover per brief geïnformeerd.

De dag wordt verplaatst, omdat is gebleken dat er meer bijeenkomsten op die dag in het bisdom zijn gepland.

Over enige tijd zal de uitnodiging voor de Studiedag Liturgie op dinsdag 26 worden toegezonden met informatie over het programma van de dag. Voorzitter van de Diocesane Commissie voor Liturgie, diaken Wim Tobé, kondigt aan: “Als Diocesane Commissie voor Liturgie willen we de aandacht vestigen op mogelijkheden, hoe liturgie en het Jaar van de Barmhartigheid met elkaar verweven kunnen zijn.”

 

Andere berichten